Del denne side: 

Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (Rådet) og Valdis Dombrovskis (Kommissionen ) under debatten om resultaterne af topmødet om EU-Tyrkiet og forberedelserne til Det Europæiske Råd ©European Union 2016 - EP 

MEP'erne krævede flere detaljer om EU-Tyrkiet aftalen om håndtering af migrations- og flygtningestrømmene og understregede, at de internationale asylregler skal respekteres. I debatten med Rådet og Kommissionen onsdag morgen insisterede flertallet af de politiske gruppers ledere på, at tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet og forhandlingerne om visumliberalisering for tyrkiske statsborgere, der rejser til EU, ikke må knyttes sammen med flygtningespørgsmålet.

Truslerne mod pressefriheden i Tyrkiet og myndighedernes nylige overtagelse af avisen Zaman samt Tyrkiets behandling af det kurdiske mindretal var blandt de emner, som MEP'erne rejste under debatten med den hollandske minister Jeanine Hennis-Plasschaert, der repræsenterede EU-formandskabet, samt næstformand i Kommissionen Valdis Dombrovskis. Forberedelserne til det næste topmøde den 17.-18. marts blev også diskuteret.


Se indlæg i debatten:


Indlæg af Jeanine Hennis-Plasschaert på vegne af Rådet


Indlæg af Jeanine Hennis-Plasschaert på vegne af Rådet (2. del)


Indlæg af Valdis Dombrovskis, næstformand i Kommissionen


Indlæg af Valdis Dombrovskis, næstformand i Kommissionen (2. del)


Manfred Weber (EPP, DE)


Gianni Pittella (S&D, IT)


Syed Kamall (ECR, UK)


Guy Verhofstadt (ALDE, BE)


Gabriele Zimmer (GUE, DE)


Philippe Lamberts (De Grønne, BE)


David Borrelli (EFDD, IT)


Marine Le Pen (ENF, FR)


Krisztina Morvai (løsgænger, HU)Baggrund

En ændring af visumreglerne indebærer en ændring af appendikset til forordning 539/01. Parlamentet vil have fælles beslutningstagning med Rådet i forhold til en sådan ændring. Den milliard euro fra EU-budgettet, som Kommissionen allerede har lovet til flygtningefaciliteten for Tyrkiet, samt eventuelle yderligere midler fra EU-budgettet, vil skulle forhandles og godkendes af Parlamentet i henhold til budgetproceduren.