Storbritannien må respektere ønsket fra et flertal af de britiske borgere helt, fuldt og så hurtigt som muligt ved officielt at trække sig fra EU før et ny relation kan etableres, siger Europa-Parlamentet i en resolution vedtaget efter debatten på den ekstraordinære plenarforsamling tirsdag. MEPerne understreger samtidig det presserende behov for reformer for at sikre, at EU lever op til borgernes forventninger.

Efter en debat mellem lederne af Parlamentets politiske grupper, EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker og den hollandske minister Jeanine Hennis-Plasschaert for det roterende formandskab for Rådet  vedtog Europa-Parlamentet en resolution om veje frem efter den britiske folkeafstemning den 23. juni. Resolutionen blev vedtaget med 395 stemmer for, 200 imod og 71, hverken for eller imod.


Parlamentet opfordrer den britiske regering til at overholde sit folks demokratiske beslutning og gennemføre en hurtig og sammenhængende udmeldelsesprocedure, dvs. ved at aktivere artikel 50 i Traktaten om den europæiske union, så udmeldelsesproceduren kan indledes hurtigst muligt.


For at undgå skadelig usikkerhed for alle og for at beskytte EU's integritet bør Storbritanniens premierminister officielt meddele Det Europæiske Råd den 28.-29. juni resultatet af folkeafstemningen med henblik på hurtigst muligt at indlede udmeldelsesproceduren og forhandlinger, opfordrer MEPerne.


MEPerne minder om, at Europa-Parlamentet ifølge EU-Traktaten vil skulle godkende aftalen om udmeldelse og en eventuel aftale om det fremtidige forhold. Parlamentet bør desuden inddrages fuldt ud i alle faser af de forskellige procedurer.


Aflys det britiske formandskab for Rådet  i 2017
Parlamentet opfordrer Rådet til at ændre rækkefølgen af EU-formandskaberne for at undgå, at udmeldelsesprocessen får negativ indflydelse på forvaltningen af de daglige opgaver. Ifølge planen skulle Storbritannien overtage EU-formandskabet i anden halvdel af 2017. Parlamentet vil også ændre i sin interne organisation for at afspejle det britiske folks ønske om at melde sig ud af EU.


EUs fremtid
De aktuelle udfordringer kræver reformer for at gøre EU "bedre og mere demokratisk" og for at levere, "hvad borgerne forventer", siger MEPerne. "(V)isse medlemsstater kan vælge at integrere på langsommere vis eller i et mindre omfang", siger resolutionen, men samtidig skal kernen i EU styrkes og à la carte-løsninger undgås, siger teksten.


Se videooptagelse af debatten på EP Live, EbS+ og Storify.