Indførelse af offentlige udbud skal gøre jernbaneoperatorører mere opmærksomme på kundernes behov, forbedre kvaliteten af tjenesterne samt omkostningseffektiviteten © AP Images/European Union-EP 

Offentlige kontrakter for udbuddet af jernbanetjenester for passagerbefordring i EU skal fremover normalt skulle sendes i udbud ifølge nye regler vedtaget af Parlamentet onsdag. Formålet er at fremme investeringer og udviklingen af nye kommercielle tjenester.

Ifølge de nye regler får jernbanevirksomheder mulighed for at udbyde deres tjenester på det europæiske jernbanemarked for passagerbefordring på to måder.


For det første, på områder, hvor nationale myndigheder udbyder kontrakter for offentlige tjenester på jernbaneområdet, skal udbud af de offentlige tjenester til alle jernbaneoperatører i EU gradvist blive standardproceduren for valg af tjenesteudbydere.


Kontrakterne, som medlemslandene bruger til at kunne levere offentlig transport, udgør omkring to tredjedele af jernbanetjenester med passagerbefordring i EU. At invitere virksomhederne til at byde ind på dem, forventes at ville skærpe deres kundefokus og give besparelser til de offentlige kasser.


De nationale myndigheder vil også fortsat kunne  tildele kontrakter direkte, uden at sende dem i udbud, men hvis de benytter denne fremgangsmåde, skal den sikre forbedringer for passagererne eller være mere effektiv.


  • Kontrakter, der indgås direkte uden udbud vil skulle omfatte krav til ydeevne (såsom punktlighed, hyppighed af tjenester, togenes kvalitet samt transportkapacitet)
  • Direkte tildeling vil være tilladt for offentlige kontrakter under en vis gennemsnitlig årlig værdi eller for et gennemsnit af den offentlige personbefordring med tog (7,5 mio € eller 500.000 km)

For det andet vil ethvert jernbaneselskab kunne tilbyde konkurrerende kommercielle tjenester på det europæiske marked for passagertransport med tog.


Men for at sikre, at tjenester, som medlemsstaterne ønsker leveret under offentlige servicekontrakter kan fortsætte, vil medlemsstaterne kunne begrænse en ny operatørs ret til adgang til bestemte linjer. En objektiv, økonomisk analyse udarbejdet af den nationale myndighed vil skulle lægges til grund for at afgøre, hvornår den åbne adgang kan begrænses.


Det vil også skulle vurderes, om der er potentielle interessekonflikter for at sikre, at forvalterne af infrastrukturen agerer upartisk, så alle operatører har lige adgang til spor og stationer.


Operatører af offentlige tjenester vil skulle overholde sociale-  og arbejdsmarkedsmæssige forpligtelser fastlagt i EU-lovgivningen, national lov eller fælles overenskomster, siger teksten.

 

Ikrafttræden

Jernbaneselskaberne vil kunne tilbyde nye kommercielle tjenester på nationale linjer fra den 14. december 2020.


Konkurrence på udbud vil blive hovedreglen for nye kontrakter på offentlige tjenester fra december 2023, med visse undtagelser.