Del denne side: 

The new regulation obliges EU countries to systematically check all persons crossing the EU’s external borders against databases ©AP Images/European Union- EP 

Alle EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der ankommer til eller forlader EU vil systematisk blive kontrolleret i relevante databaser, f.eks. over tabte eller stjålne dokumenter, ifølge en ny EU- forordning vedtaget af Europa-Parlamentet torsdag.

De nye regler blev aftalt provisorisk mellem  Parlamentets forhandlere og Ministerrådet den 5. december 2016.


”For at sikre vores ydre grænser skal der skal opbygges et stærkt skjold mod terrorisme i Europa og  retten til liv, som er den mest grundlæggende af alle rettigheder, skal sikres. Hvert liv, der reddes ved, at vi afslører en potentiel foreign fighter er indsatsen værd, og systematiske tjek i databaserne er et obligatorisk skridt hen imod den minimumsbeskyttelse, som vi har en pligt til at sikre for vores borgere”, sagde Parlamentets ordfører Monica Macovei (ECR, RO).


Forordningen, som ændrer Schengengrænsekodeksen, blev fremlagt af EU-Kommissionen i december 2015. Den forpligter medlemsstaterne til at foretage systematisk kontrol af alle personer, der passerer EUs ydre grænser i databaser over stjålne og tabte dokumenter, Schengen Informations Systemet (SIS) og andre relevante EU-databaser. Tjeks mod databaserne bliver obligatoriske ved alle luft-, sø- og landegrænser både ved ankomst til Schengenområdet og ved udrejse.


Ændringen til Schengengrænsekodeksen er et svar på terrortruslen mod Europa, som den kommet til udtryk i de seneste angreb i Bruxelles, Paris og Berlin samt fænomenet foreign fighters, dvs. EU-borgere, der slutter sig til terrororganisationer i konfliktområder, såsom Daesh i Syrien og Irak.

Den nye lov blev vedtaget med 469 stemmer for, 120 imod og 42 udeladelser.


Målrettede kontroller i tilfælde af lange forsinkelser

Hvis de systematiske kontroller sænker trafikken ved sø- og landegrænser for meget, kan EU-landene udføre ”målrettede” tjeks i stedet, såfremt en risikovurdering har vist, at dette ikke vil medføre trusler mod bl.a. den interne sikkerhed eller den offentlige politik.


Personer, der ikke gennemgår en ”målrettet” kontrol vil som minimum stadig skulle gennemgå et almindeligt tjek for at sikre, at deres rejsedokumenter er gyldige samt fastslå deres identitet.

 

Overgangsperiode

Ved luftgrænserne kan medlemslandene anvende de målrettede kontroller i en 6-måneders overgangsperiode, efter at den nye forordning er trådt i kraft. Denne periode vil kunne forlænges med højst 18 måneder i nogle særlige tilfælde, f.eks. hvor lufthavne mangler faciliteterne til at udføre de systematiske kontroller mod databaserne og har brug for mere tid til at tilpasse sig.

 

Næste skridt

Forordningen træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Reglerne vil gælde med øjeblikkelig virkning og i de fleste EU-lande. Danmark, Storbritannien og Irland vil ikke være omfattet på grund af deres opt-out fra EU-lovgivning om Retlige og Indre Anliggender.

5000  ; EU-citizens left the EU to join ISIS as “foreign fighters” (Commission, 2015)