• Forbyd brug i husholdninger med det samme og i landbruget inden udgangen af 2022
  • Kommissionens risikovurderinger skal offentliggøres
  • EU-landene stemmer om at forny tilladelsen til brug af glyphosat onsdag

 

 

 

Parlamentet støttede tirsdag et totalt forbud mod herbicider, der indeholder stoffet glyphosat. Forbuddet bør træde i kraft senest i december 2022, men allerede nu bør brugen begrænses.

Parlamentet er imod Kommissionens forslag om at forny godkendelsen af det kontroversielle stof glyphosat i yderligere 10 år. I stedet mener MEP’erne, at EU bør planlægge en udfasning af stoffet. Udfasningen bør begynde med et forbud mod at benytte glyphosat i husholdninger samt i landbrugsøjemed, såfremt andre alternativer (såkaldte integrerede skadedyrsbekæmpelsessystemer) er tilstrækkelige for ukrudtsbekæmpelsen.

Glyphosat bør desuden forbydes fuldstændigt i EU fra den 15. december 2022, siger MEP’erne.

Bekymring over den videnskabelige evaluering af stoffet

EU’s risikovurdering, som blev udført, før licensen blev fornyet, var kontroversiel, eftersom FN’s agentur for kræftforskning og EU’s agenturer for fødevaresikkerhed og kemikalier nåede frem til forskellige konklusioner vedrørende sikkerheden af stoffet.

Dertil kommer offentliggørelsen af de såkaldte ”Monsanto Papers” - interne dokumenter fra virksomheden Monsanto, som blandt andet producerer Roundup®, hvor glyphosat er det primære aktivstof. Ifølge MEP’erne har disse dokumenter sået tvivl om troværdigheden af nogle af de studier, som blev brugt i EU’s evaluering af sikkerheden af stoffet.

EU’s godkendelsesprocedure, herunder også den videnskabelige evaluering af stoffer såsom glyphosat, bør udelukkende baseres på offentliggjorte, peer-evaluerede og uafhængige undersøgelser, som er bestilt af kompetente offentlige myndigheder, mener MEP’erne. De relevante EU-agenturer bør derfor styrkes for at sikre, at dette sker fremover.

Næste skridt

Den ikke-bindende beslutning blev vedtaget med 355 stemmer for og 204 imod. 111 undlod at stemme. EU’s medlemslande stemmer på onsdag om Kommissionens forslag om at forny tilladelsen til glyphosat.

Et europæisk borgerinitiativ, som opfordrer til et forbud mod stoffet, har modtaget mere end en million underskrifter på mindre end et år. Parlamentet afholder derfor en offentlig høring om emnet i november.