Del denne side: 

Europa-Parlamentet mener, at processen med spidskandidater er en succes, der er kommet for at blive.  
  • Europa-Parlamentet er parat til af afvise alle kandidater til posten som formand for EU-Kommissionen, som ikke er udpeget til spidskandidater af et europæisk parti
  • Processen med spidskandidater har vist sig som en succes, som vil blive konsolideret ved 2019-valget
  • Siddende EU-kommissærer skal kunne udpeges til spidskandidater forud for Europa-Parlamentsvalget

Europa-Parlamentet er parat til af afvise enhver kandidat til posten som formand for EU-Kommissionen, som ikke er nomineret til spidskandidat forud for Europa-Parlamentsvalget i 2019.

Den såkaldte spidskandidatproces, hvor europæiske politiske partier hver udpeger en kandidat til posten som formand for EU-Kommissionen forud for Europa-Parlamentsvalget, kan ikke fraviges, siger MEP’erne. Systemet fandt anvendelse første gang i 2014, da den nuværende kommissionsformand Jean-Claude Juncker blev valgt.

 

Parlamentets betænkning advarer også om, at Europa-Parlamentet er parat til at afvise enhver kandidat til posten som formand for Kommissionen, som ikke er blevet udpeget i overensstemmelse med denne proces.

 

MEP’erne mener endvidere, at processen med spidskandidater i 2014 viste sig at være en succes, idet den etablerede en forbindelse mellem valget af kommissionsformand og resultatet af Europa-Parlamentsvalget, og understreger, at valget til Europa-Parlamentet i 2019 vil være en anledning til at cementere brugen af denne praksis.

 

Siddende EU-kommissærer kan stille op som spidskandidater forud for Europa-Parlamentsvalget

 

I deres betænkning, som blev vedtaget onsdag, godkendte MEP’erne også de foreslåede ændringer af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen med 457 for, 200 imod og 20 blanke stemmer.

 

De foreslåede ændringer vil:

 

  • gøre det muligt for siddende EU-kommissærer at stille op til Europa-Parlamentsvalget og at blive udpeget til spidskandidat af et europæiske politisk parti med henblik på at blive valgt til formand for EU-Kommissionen uden først at skulle tage orlov uden løn,
  • vil forpligte kommissionsformanden til at underrette MEP’erne om foranstaltninger, der træffes for at sikre, at kommissærer, som stiller op til valgkampagner i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget, overholder reglerne for uafhængighed og integritet,
  • stille krav om, at kommissærer ikke bruger Kommissionens menneskelige eller materielle ressourcer til aktiviteter, der har tilknytning til valgkampagnen.

 

Citater

 

Parlamentets ordfører Esteban González Pons (EPP, ES) udtaler: “EU er nødt til at blive mere demokratisk og mere gennemsigtigt, ellers vil EU ikke kunne bestå. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, at borgerne kender kandidaterne til posten som kommissionsformand før valget”.

 

Baggrund

 

De foreslåede ændringer af den interinstitutionelle aftale er et resultat af forhandlingerne mellem Parlamentets formandskonference (som består af formanden og lederne af de politiske grupper) og Kommissionen. De blev godkendt af udvalget for konstitutionelle anliggender den 23. januar 2018.

 

Ændringerne af aftalen træder i kraft, når de er blevet godkendt af Parlamentet, og når kommissærkollegiet har givet sin formelle tilslutning.

 

Yderligere baggrund om spidskandidatprocessen

 

Lissabontraktaten pålægger Det Europæiske Råd, med kvalificeret flertal og under hensyntagen til resultatet af valget til Europa-Parlamentet, at foreslå en formand for Kommissionen til Europa-Parlamentets godkendelse. Spidskandidatprocessen er dog ikke nævnt i EU-traktaten. Da processen blev anvendt første gang i 2014, skete det primært på baggrund af en aftale mellem EU-lederne i Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og de europæiske politiske partier om, hvordan traktatens ordlyd skulle fortolkes. Processen med spidskandidater tildeler posten som kommissionsformand til spidskandidaten for det europæiske politiske parti, der har opnået det største antal pladser i Europa-Parlamentet. Det skete i 2014, hvor Det Europæiske Folkepartis spidskandidat Jean-Claude Juncker blev udnævnt til formand for Kommissionen. Et europæisk politisk parti er et politisk parti, som opererer på europæisk niveau, som kan modtage finansiel støtte fra EU, og som er sammensat af nationale partier med base i medlemsstaterne.