Del denne side: 

  • Frihandelsaftalen vil fjerne størstedelen af tolden på EU-varer, der eksporteres til Japan.
  • Producenter af vin, spiritus, kød, mejeriprodukter, tekstiler, læder og jernbaner samt SMV'er høster de største gevinster
  • Støtte til regelbaseret, fri og fair handel, der fremmer EU's værdier

Europa-Parlamentet gav sit samtykke til EU's handelsaftale med Japan, som bliver EU’s største bilaterale handelsaftale nogensinde.

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan blev godkendt med 474 stemmer for mod 152 imod. 40 stemte ikke. Aftalen fjerner næsten al told på op til 1 mia. EUR om året for EU-virksomheder. Den er et udtryk for Parlamentets støtte til regelbaseret, fri og fair handel "i en tid med alvorlige protektionistiske udfordringer".

Landbrug, SMV'er

Mens følsomme EU-sektorer som risproduktion er sikrede, vil vin, ost, oksekød, svinekød, pasta, chokolade og kiks kunne indføres toldfrit enten straks eller efter en overgangsperiode. 205 produkter med europæiske geografiske betegnelser vil blive beskyttet. Det vil hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som udgør 78% af eksportørerne til Japan. Parlamentet opfordrer Kommissionen til at oprette en help-desk til dem, så de hurtigt kan få gavn af aftalen.

Jernbaner, tjenester

Japan åbner sit marked for indkøb af jernbaner og offentlige indkøb i sine vigtigste byer for europæiske virksomheder. E-handel, international søtransport og posttjenester vil også blive liberaliseret.

Arbejdsmarkedskoder

Parlamentet glædede sig over det høje niveau af miljø- og arbejdstagerbeskyttelse, forpligtelsen til at bekæmpe klimaændringer og opfordrer begge parter til at bekæmpe ulovlig skovhugst. Medlemmerne af Europa-Parlamentet understregede dog, at Japan skal ratificere alle de relevante arbejdsretlige regler, som er fastsat af Den Internationale Arbejdsorganisation ILO.

Parlamentet godkendte i dag også den strategiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan med 535 stemmer for, 84 imod og 45 hverken for eller imod. Den udvider samarbejdet til at omfatte områder som energi, uddannelse, forskning, udviklingshjælp og bekæmpelse af klimaændringer og terrorisme.

Citat

"Dagens godkendelse er en vigtig milepæl for fair handel baseret på regler og værdier i en tid præget af stigende protektionisme. Aftalen vil bidrage til at fremme højere standarder og styrke en bæredygtig udvikling i handelspolitikken. Europa-Parlamentet sender et meget progressivt budskab og vil fortsat gøre sit, således at EU's største bilaterale handelsaftale reelt fungerer for både borgere og virksomheder," sagde Pedro Silva Pereira (S & D, PT), ordfører for handelsaftalen.

"Europa-Parlamentets svar på globaliseringens udfordringer er samarbejde og globale standarder. Vi tager klart afstand fra indadskuende protektionisme og nationalistiske tendenser — de vil ikke løse de presserende problemer, vi står overfor, men kun føre os længere fra hinanden. Det er vigtigt hurtigt at implementere aftalen og inddrage civilsamfundet på alle niveauer for at sikre, at aftalen gavner arbejdstagere og borgere," sagde Bernd Lange (S & D, DE), formand for Handelsudvalget.

Næste skridt

Japan har allerede ratificeret aftalen. Efter at Europa-Parlamentet har godkendt handelsaftalen, forventes Rådet at give sin endelige godkendelse den 21. december, så den kan træde i kraft den 1. februar 2019. For at den strategiske partnerskabsaftale kan træde i kraft, skal alle medlemsstater ratificere den.

Baggrund

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan, der blev undertegnet den 17. juli 2018, skaber en handelszone med 600 millioner mennesker og tegner sig for en tredjedel af det globale BNP og omkring 40% af den globale handel.

Forhandlingerne om en særskilt aftale om investeringsbeskyttelse med Japan er i gang.