Del denne side: 

MEPerne opfordrede Det Forenede Kongerige til at fortælle, hvad det ønsker og ikke kun, hvad det ikke ønsker. ©AP images/European Union-EP 

Medlemmerne bekræftede på ny EU's tilsagn om at beskytte freden, stabiliteten og integriteten af det indre marked i onsdagens debat om Brexit.

Under debatten bekræftede Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, at "udtrædelsesaftalen, der er godkendt af begge parter, er den bedste og eneste mulige aftale".


Flertallet af de medlemmer, der tog ordet, understregede, at EU er nødt til fortsat at forberede sig til et hårdt brexit uden en aftale, og gjorde det klart, at det er nødvendigt med en såkaldt ”backstop ordning” for at sikre, at der ikke genindføres en hård grænse i Irland, og for at sikre fred og stabilitet og bevare det indre markeds integritet.


De blev bakket op af Michel Barnier, EU's chefforhandler for Brexit, som udtalte: "det er ikke en dogmatisk holdning, det er en realistisk løsning på et problem, der skyldes Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade EU". MEP'erne understregede også, at der var behov for et bredt, positivt flertal for at komme ud af det nuværende dødvande, og de bekræftede, at hvis Det Forenede Kongerige skulle komme med et forslag herom, så er EU åben over for et tættere og omfattende fremtidigt forhold.


Du kan se plenardebatten via EP Live og EbS +.


Indlæg fra talerne kan ses via nedenstående links.


Melania CIOLT, rumænsk statssekretær for europæiske anliggender, på vegne af det rumænske formandskab


Jean-Claude JUNCKER, Kommissionens formand


Michel BARNIER, Kommissionens chefforhandler


Elmar BROK (PPE, DE)


Roberto Gualtieri (S & D, IT)


Ashley FOX (ECR, UK)


Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)


Molly SCOTT CATO (Verts/ALE, UK)


Gabriele ZIMMER (GUE/NGL, DE)


Nigel FARAGE (EFDD, UK)


Gerard BATTEN (ENF, UK)