Del denne side: 

For at sikre mindst mulige forstyrrelser for borgere og virksomheder vedtager medlemmerne onsdag foranstaltninger vedrørende rejser, transport, Erasmus, social sikring og fiskeri.

Efter anmodning fra Europa-Parlamentet og Rådet har Kommissionen foreslået nødforanstaltninger for at afbøde virkningerne i tilfælde af Det Forenede Kongeriges udtræder af EU uden en aftale.

Disse foranstaltninger omfatter retsgarantier for nuværende Erasmus-studerende og -lærere i eller fra Det Forenede Kongerige med henblik på at afslutte deres igangværende læringsaktivitet i udlandet, fortsat finansiering af EU-programmer, der støtter grænseoverskridende forbindelser og aktiviteter mellem befolkningsgrupperne i Irland og Nordirland, og bestemmelser om opretholdelse af grundlæggende luft- og vejgodstransport samt bustransport mellem EU og Det Forenede Kongerige. Foranstaltninger vil også gøre det muligt for fiskerfartøjer fra EU og UK midlertidigt at fortsætte fiskeri i europæiske og britiske farvande.

Nødforanstaltninger giver ikke fordelene ved EU-medlemskab eller ved en overgangsperiode. De er tidsbegrænsede og vedtages ensidigt af EU på betingelse af, at Det Forenede Kongerige træffer lignende foranstaltninger (gensidighed).


De lovgivningsmæssige foranstaltninger, der blev vedtaget onsdag, i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, omfatter følgende:  • Videreførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for Erasmus programmet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU


  • Midlertidige foranstaltninger for at sikre mod fuldstændig afbrydelse af transportforbindelser mellem Det Forenede Kongerige og EU ved at tillade, at britisk gods- og bus-transport kan operere mellem EU og Det Forenede Kongerige, så længe Storbritannien giver tilsvarende adgang til EU operatører;


  • Midlertidige foranstaltninger med henblik på at udvide gyldigheden af jernbanesikkerhedsautorisationer for at sikre kontinuiteten i togforbindelserne mellem EU og Det Forenede Kongerige