Del denne side: 

Ofte anvendte produkter og tjenester, f.eks. smartphones, pengeautomater, billetautomater og banktjenester, vil blive gjort mere tilgængelige for personer med handicap.

Den europæiske lov om tilgængelighed, der blev godkendt onsdag af Parlamentet med 613 stemmer for, 23 imod og 36 hverken for eller imod, har til formål at forbedre handicappedes og ældres dagligdag og samtidig muliggøre mere innovation på området.


Med det nye direktiv, som blev aftalt uformelt med Rådet i november sidste år, fastsættes der krav om at gøre en række produkter og tjenesteydelser mere tilgængelige, f.eks.:


  • Billet- og check-in-maskiner
  • Pengeautomater og andre betalingsterminaler
  • PC’ere og styresystemer
  • Smartphones, tablets og TV-udstyr
  • Banktjenester til forbrugere
  • E-bøger og dedikeret software
  • E-handelstjenester
  • Fly-, bus-, tog- og søtransport, herunder rejseinformation i realtid.

I lovgivnignen gøres der rede for, hvad der skal gøres mere tilgængeligt uden at indføre detaljerede tekniske løsninger, hvilket giver mulighed for innovation. Mikrovirksomheder vil blive fritaget for visse forpligtelser.


Tilgængelighedskrav i bebyggede områder


Tilgængelighedskrav, f.eks. med hensyn til ramper, døre, offentlige toiletter og trapper, varierer i dag i EU-landene. For gradvist at gøre bebyggede områder mere tilgængelige for handicappede, opfordres medlemsstaterne til at tilpasse deres krav så meget som muligt.


Citat


Morten Løkkegaard (ALDE, DK), som styrer denne lovgivning gennem Parlamentet, udtaler: "disse længe ventede regler vil gøre en stor forskel ikke kun for millioner af handicappede borgere men også for de ældre. En handicappet person vil snart kunne benytte selvbetjeningsmaskiner og produkter som f.eks. computere, telefoner og e-bøger.


"Europæiske virksomheder vil også få flere muligheder, da offentlige indkøb er en del af den nye lov og mikrovirksomheder er undtaget visse forpligtelser. Forbrugere med handicap vil nu have større adgang til den digitale økonomi, og innovation vil stadig være mulig".


Næste skridt


Forslaget til direktiv skal nu formelt godkendes af Rådet og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne vil derefter have tre år til at indføre de nye bestemmelser i deres nationale lovgivning og seks år til at implementere dem. Der er fastsat overgangsperioder i særlige situationer.