Del denne side: 


  • MEP'erne kritiserer medlemslandene for at give efter for diplomatisk pres og droppe at inkludere yderligere 23 lande på sortliste for lande med utilstrækkelige regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge
  • Screening bør foretages udelukkende på grundlag af klare kriterier, ikke politiske årsager.

MEP'erne gav udtryk for bekymring over, at medlemsstaterne har afvist Kommissionens plan om at placere nye lande på EU's sorte liste for hvidvaskning af penge.

Beslutningen blev vedtaget ved håndsoprækning med overvældende flertal.

Den vedtagne beslutning kommer en uge efter at medlemsstaterne har afvist at medtage 23 lande på en ajourført sort liste. Disse lande blev foreslået af Kommissionen, da deres lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge var mangelfuld.

Ikke blande politik i kampen mod hvidvaskning af penge

Beslutningen roser det arbejde, Kommissionen har udført for at vedtage en liste med "strenge kriterier", som både Rådet og Europa-Parlamentet har accepteret.

Den anerkender, at landene på listen udøvede diplomatisk pres og lobbyvirksomhed. Et sådant pres bør dog ikke underminere EU-institutionernes evne til at bekæmpe hvidvaskning af penge og terrorfinansiering med forbindelse til EU på en virkningsfuld og autonom måde.

Derfor mener medlemmerne af Europa-Parlamentet, at screeningen og beslutningsprocessen udelukkende bør gennemføres på grundlag af den i fællesskab aftalte metode.

Gult kort til Rusland

Beslutningen peger også fingre af Rusland, som ikke indgik i Kommissionens foreslåede liste. Den påpeger, at forskellige parlamentariske udvalg har givet udtryk for bekymring over svaghederne i Ruslands foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Næste skridt

Kommissionen skal nu fremlægge en liste, identisk eller ændret, som Europa-Parlamentet og Rådet så har en måned til at godkende eller forkaste.

Baggrund

Kommissionen foreslog at placere 23 lande på den sorte liste over stater med høj risiko for at bekæmpe hvidvaskning af penge: Afghanistan, Etiopien, Iran, Irak, Nordkorea, Pakistan, Sri Lanka, Syrien, Trinidad og Tobago, Tunesien og Yemen, var alle allerede på listen, samtidig med at man foreslog at tilføje amerikanske Samoa, Bahamas, Botswana, Ghana, Guam, Libyen, Nigeria, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudi-Arabien og De Amerikanske Jomfruøer.

Medtagelsen af et land på listen over højrisikotredjelande medfører ikke økonomiske eller diplomatiske sanktioner, men kræver, at visse europæiske foretagender såsom banker, kasinoer og ejendomsmæglere skal anvende skærpede kundekendskabsprocedurer i forbindelse med transaktioner, der involverer disse lande, og sikre, at EU's finansielle system er udstyret til at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som kommer fra disse lande uden for EU.

Medlemsstaterne hævder, at processen for ajourføring af listen var uklar og potentielt sårbar over for juriske krav. Der er imidlertid bekymring over, at visse EU-lande har været under alvorligt lobbyisme, navnlig fra USA og Saudi-Arabien.