Del denne side: 

  • Det 9. Europa-Parlament, siden det første direkte valg i 1979, begynder i dag
  • MEP'erne kommer fra 190 politiske partier i de 28 medlemslande
  • 61% af MEP'erne er nyvalgte
  • 60% er mænd, 40% kvinder
Det 9. Europa-Parlament er tiltrådt i dag 

Europa-Parlamentets 9. valgperiode blev officielt konstitueret i Strasbourg dags dato kl. 10.00 under ledelse af den afgående formand Antonio Tajani.

Formanden for Europa-Parlamentet vælges i morgen kl. 9. Indstillinger til denne post skal indgives af de politiske grupper eller af 1/20-del af medlemmerne senest kl. 22.00 i aften. Der er udpeget otte stemmetællere ved lodtrækning, der skal føre tilsyn med afstemningen.


Det nye Europa-Parlament blev i dag officielt konstitueret i Strasbourg. Det sker godt en måned efter afholdelsen af direkte valg i 28 medlemslande den 23.-26. maj, hvor 51% af vælgerne stemte for at vælge deres repræsentanter. Der er en højere andel af nye medlemmer (61%) og kvindelige medlemmer (40% mod 37% i 2014) end nogen siden før.


Det yngste medlem af Europa-Parlamentet er Kira Marie Peter-Hansen fra Danmark (21 år), og den ældste Silvio Berlusconi fra Italien (82 år).


Det nye Europa-Parlament består af syv politiske grupper, hvilket er én mindre end i den seneste valgperiode. Alle medlemmer, der ikke har tilsluttet sig en politisk gruppe, er anført som løsgængere, men kan på et hvilket som helst tidspunkt beslutte sig for at tilslutte sig en gruppe. Siden 2009 kræver Parlamentets forretningsorden, at en politisk gruppe skal bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemslande.