Del denne side: 

Den 3. juli 2019 blev David Sassoli valgt som ny formand for Europa-Parlamentet med 345 stemmer. 

MEP'erne valgte onsdag eftermiddag David Sassoli som formand for Europa-Parlamentet i anden runde med 345 ud af 667 gyldige stemmer.

David Sassoli blev født i Firenze den 30. maj 1956. Som italiensk medlem af Europa-Parlamentet siden 2009 blev han genvalgt på Partito Democraticos liste i det centrale Italien i maj 2019 for sin tredje mandatperiode. Han står i spidsen for Parlamentet indtil januar 2022.


I en kort tale til Europa-Parlamentet i Strasbourg umiddelbart efter afstemningen takkede præsident Sassoli medlemmerne for deres tillid. Han udtalte derefter: "I disse måneder har for mange mennesker pustet til splittelse og konflikter, som vi troede var en sørgelig påmindelse om vores historie. I stedet har borgerne vist, at de stadig tror på EU projektet, som den eneste måde, hvorpå vi kan finde svar på de globale udfordringer, som vi står over for.


"Vi skal have styrke til at relancere vores integrationsproces, ændre vores Union, så vi kan reagere bedre på borgernes behov og give reelle svar på deres bekymringer og til den stadig mere udbredte følelse af tab."


Sassoli understregede også de prioriteter, som Parlamentet skal forfølge i de kommende år. "Vi står overfor afgørende forandringer: ungdomsarbejdsløshed, migration, klimaforandringer, den digitale revolution, den nye globale verdensorden, blot for at nævne nogle få områder, hvor der er brug for nye idéer og mod".


Hele formandens tale findes her.


Resultater


David Sassoli blev valgt ved anden valgrunde. Resultatet af afstemningen var følgende:

1. runde

Stemmer afgivet:

735

Blanke eller ugyldige stemmer:

73

Gyldigt afgivne stemmer:

662

Absolut flertal af de afgivne stemmer:

332

Resultat:

Ingen kandidat fik nok stemmer

Ska Keller (Verts/ALE, DE)

133

Sira REGO (GUE/NGL, ES)

42

David SASSOLI (S & D, IT)

325

Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)

162

2. runde

Stemmer afgivet:

704

Blanke eller ugyldige stemmer:

37

Gyldigt afgivne stemmer:

667

Absolut flertal af de afgivne stemmer:

334

Resultat:

David Maria Sassoli behørigt valgt til Europa-Parlamentets formand

Ska Keller (Verts/ALE, DE)

119 (-14)

Sira REGO (GUE/NGL, ES)

43 (+ 1)

David SASSOLI (S & D, IT)

345 (+ 20)

Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)

160 (-2)


Kandidater og grupper


Fire kandidater stillede op til valget. De præsenterede hver især deres vision for hvordan de ville lede Parlamentet i et fem minutters indlæg. For at se videoer af kandidaternes præsentationer skal du klikke på deres respektive navne nedenfor.


Indlæg ved Ska Keller (De Grønne, DE)


Indlæg ved Sira REGO (GUE/NGL, ES)


Indlæg ved David-Maria SASSOLI (S&D, IT)


Indlæg ved Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)


Valgbestemmelser


I henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets forretningsorden kan kandidater til formandsposten stilles til rådighed enten af en politisk gruppe eller af 1/20-del af medlemmerne, dvs. 38 MEP'er ("lav tærskel", der blev indført ved den reviderede forretningsorden). Valget afholdes ved hemmelig afstemning. For at blive valgt skal en kandidat have opnået et absolut flertal af de gyldige afgivne stemmer, dvs. 50% plus en stemme (forretningsordenens artikel 16). Blanke eller ugyldige stemmesedler tæller ikke med i beregningen af det krævede flertal.


Hvis ingen kandidat vælges ved første afstemning, kan de samme eller andre kandidater indstilles til anden runde under samme betingelser. Dette kan gentages i tredje runde, hvis det er nødvendigt, igen med samme regler. Hvis ingen vælges ved tredje valgrunde, foretager de to kandidater med flest stemmer i denne runde en fjerde og endelig afstemning, hvor kandidaten med flest stemmer vinder.


Næste skridt


Afstemningen om næstformændene og kvæstorerne finder sted henholdsvis onsdag eftermiddag og torsdag formiddag.