Del denne side: 

Onsdag stemte medlemmerne af Europa-Parlamentet om størrelsen af Parlamentets 20 udvalg og 2 underudvalg. Deres sammensætning blev bekræftet af de politiske grupper senere samme dag.

På Parlamentets plenarmøde d. 3. juli er antallet af MEP’er i alle udvalg og underudvalg blevet besluttet.


Udvalgenes medlemmer annonceret - oversigt over de danske MEP’ere


Onsdag aften modtog Parlamentet officiel meddelelse fra de politiske grupper og løsgængerne om, hvordan de vil blive repræsenteret i alle udvalg og underudvalg. Den fuldstændige liste over fuldgyldige medlemmer findes her.


Neden for en liste over udvalgene med information om antallet af MEPere i hvert udvalg og i hvilke udvalg de danske MEP’ere er fuldgyldige medlemmer. De politiske grupper har endnu ikke fremsendt lister over deres stedfortrædere i udvalgene.


Udvalg

#

Danske MEPere

AFET

Udenrigsudvalget

71

AGRI

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

48

Asger Christensen (V)

BUDG

Budgetudvalget

41

CULT

Kultur- og Uddannelsesudvalget

31

DEVE

Udviklingsudvalget

26

ECON

Økonomi- og Valutaudvalget

60

EMPL

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

55

Niels Fuglsang (A)

Nikolaj Willumsen (Ø)

Kira Peter-Hansen (F)

ENVI

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

76

Margrete Auken (F)

IMCO

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

45

Morten Løkkegaard (V)

Christel Schaldemose (A)

INTA

Udvalget om International Handel

41

ITRE

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

72

Morten Helveg Petersen (B)

Pernille Weiss (C)

Niels Fuglsang (A)

JURI

Retsudvalget

25

Karen Melchior (B)

LIBE

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender: 68 medlemmer

68


Peter Kofod (O)

REGI

Regionaludviklingsudvalget

43

TRAN

Transport- og Turismeudvalget

49

Søren Gade (V)

AFCO

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

28

PECH

Fiskeriudvalget

28

Søren Gade (V)

PETI

Udvalget for Andragender

35

Margrete Auken (F)

FEMM

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

35

Karen Melchior (B)

CONT

Budgetkontroludvalget

30

DROI

Underudvalget om Menneskerettigheder

30

SEDE

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

30


Formændene vælges på hvert udvalgs og underudvalgs konstituerende møde i næste uge.


Regler for sammensætning af udvalg


Ifølge Parlamentets forretningsorden (artikel 209 som ændret i den seneste revision) bør udvalgenes og underudvalgenes sammensætning så vidt muligt afspejle sammensætningen af Parlamentet som helhed.


Den forholdsmæssige fordeling af pladser mellem de politiske grupper må ikke afvige fra det nærmeste hele tal. Formandskonferencen (dvs. Europa-Parlamentets formand og lederne af de politiske grupper) skal løse eventuelle tvister mellem grupperne om deres forholdsmæssige vægt.


De politiske grupper og løsgængerne træffer internt afgørelse om, hvem der skal udpeges til hvert udvalg og underudvalg. Det er ikke tilladt at handle sæder mellem grupperne.