Del denne side: 

Europa-Parlamentet har udgivet de første resultater af sin Eurobarometer-eftervalgsundersøgelse

Markant flere unge med en proeuropæisk indstilling afgav deres stemme til EU-valget 2019. Det viser en ny dybdegående Eurobarometer-undersøgelse, som er lavet i alle 28 EU-lande. Næsten 28.000 borgere i hele EU blev i ugerne efter valget spurgt til deres deltagelse i EU-valget og til, hvilke bevæggrunde de havde for at stemme.

De første resultater fra Eurobarometer-undersøgelsen, som er blevet offentliggjort i dag, viser, at borgernes støtte til EU forbliver på det højeste niveau siden 1983. Dermed bekræftes de undersøgelser, som blev foretaget før valget, og som viste, at 68 % af respondenterne (1 procentpoint flere end i februar/marts 2019) mener, at deres land har haft fordel af EU-medlemskabet.


Min stemme tæller


Af endnu større betydning for EU’s demokratiske legitimitet er det, at andelen af EU-borgere, der mener, at “deres stemme tæller i EU”, er steget kraftigt. 56 % svarer bekræftende på det spørgsmål, hvilket er 7 procentpoint flere end i marts 2019 og den højeste andel, siden dette spørgsmål blev stillet for første gang i 2002.

“Borgerne afgav deres stemme til dette EU-valg på grundlag af en meget stærk støtte til EU og med en meget mere rodfæstet opfattelse af, at deres stemme tæller i EU”, udtaler Europa-Parlamentets formand David Sassoli.


Den samlede valgdeltagelse ved EU-valget 2019 steg med 8 procentpoint til 50,6 %, hvilket er den højeste stemmeprocent siden 1994 og første gang siden 1979, at den faldende tendens for valgdeltagelsen er vendt til fremgang. De største stigninger i stemmeprocenten fandt sted i Polen (22 procentpoint), Rumænien (19 procentpoint), Spanien (17 procentpoint), Østrig (15 procentpoint) og Ungarn (14 procentpoint).


Unges valgdeltagelse steget med 50 %

Undersøgelsen indikerer, at det var de unge og førstegangsvælgerne, der var ansvarlige for den stigende stemmeprocent. 42 % af de adspurgte 16/18-24-årige siger, at de stemte til EU-valget, hvilket er en stigning på 50 % sammenlignet med samme aldersgruppes valgdeltagelse i 2014. Aldersgruppen 25-39 år oplevede også markant fremgang fra 35 % i 2014 til 47 % i 2019. De unge og førstegangsvælgerne er den aldersgruppe, der havde den største stigning i stemmedeltagelsen.

Stemmeafgivning som en borgerpligt, som støtte til EU - og for forandring

Følelsen af, at det er en borgerpligt at stemme, er den bevæggrund, som vælgerne ofte angiver for deres valgdeltagelse ved 2019-valget. Hele 52 % nævner denne årsag, hvilket er 11 % flere end i 2014. Væsentlig flere borgere end i 2014 peger også på, at de stemte, fordi de går ind for EU (25 %, 11 procentpoint flere end i 2014), eller fordi de med deres stemme kan gøre en forskel (18 %, 6 procentpoint flere end i 2014).

“Europa-Parlamentet og EU-valg er blevet del af borgernes almindelige demokratiske liv. Men valget var mere end blot et udtryk for borgerpligt. Borgerne stemte, fordi de bakker op om EU, og fordi de mener, at deres stemme gør en forskel. Det er nu op til Europa-Parlamentet at indfri deres forventninger,” understreger David Sassoli.

Eurobarometer-undersøgelsen spurgte også til, hvilke emner der fik borgerne til at stemme til EU-valget. De emner, der havde størst indflydelse på borgernes beslutning om at stemme, var økonomi og vækst (44 %), klimaforandringer (37 %) og menneskerettigheder og demokrati (37 %). 36 % pegede på “hvordan EU bør arbejde fremover” som en grund til at stemme. I 16 lande var økonomi og vækst det vigtigste valgemne, mens borgerne i otte lande - herunder - Danmark pegede på klimaforandringer som det vigtigste emne.

“Økonomiske reformer, klimaforandringer, EU’s fremtid og forsvar for menneskerettighederne: Alt dette er topprioriteter for Europa-Parlamentet. Det er på disse områder, vi har sat vores aftryk i de senere år, og det er her, vi vil fortsætte vores forsvar for borgernes forventninger,” siger David Sassoli.

Note til redaktører:

Europa-Parlamentets eftervalgsundersøgelse er blevet gennemført som “Eurobarometer 91.5” i dagene 7.-26. juni blandt 27.464 respondenter, der er blevet interviewet face-to-face af Kantar på vegne af Europa-Parlamentet i alle 28 EU-medlemslande. Respondenterne er udvalgt fra den generelle befolkning over 15 år.

Den fulde rapport med alle resultater og tabeller med data vil blive offentliggjort af Europa-Parlamentet i september 2019.
Contact: Jaume/Neil