Del denne side: 

Europa-Parlamentet valgte Ursula von der Leyen som ny formand for Kommissionen.  

Europa-Parlamentet har valgt Ursula von der Leyen som ny formand for Europa-Kommission ved en hemmelig afstemning den 16. juli.

Hun tiltræder den 1. november 2019 for en femårig periode. Der var 733 afgivne stemmer, én stemme var ugyldig. 383 medlemmer stemte for, 327 imod og 22 undlod at stemme.


Europa-Parlamentet består i øjeblikket af 747 medlemmer i henhold til de officielle meddelelser modtaget fra medlemslandenes myndigheder, så den nødvendige tærskel var 374 stemmer, dvs. mere end 50% af medlemmerne. Europa-Parlamentets formand Sassoli informerede formelt om det krævede antal, inden afstemningen indledtes. Afstemningen fandt sted ved hemmelig skriftlig afstemning.


Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, udtalte efter afstemningen:


"På vegne af Parlamentet ønsker jeg dig tillykke med valget til formand for Europa-Kommissionen.


Nu begynder en meget vigtig fase for EU-institutionerne; vi skal forberede høringerne af de indstillede kommissærer, der som bekendt er meget grundige fra Parlamentets medlemmers side.


Vi forventer, at de spørgsmål, du talte om i dag også vil blive behandlet indgående og fulgt op af medlemmerne af dit kollegium under høringerne i Europa-Parlamentets kompetente udvalg.


De kommende år vil være meget vigtige for Den Europæiske Unions fremtid, og vi kan kun løse dem med succes, hvis der er et tæt og fuldt samarbejde mellem institutionerne."


Næste skridt


Den valgte formand for Europa-Kommissionen vil nu sende officielle breve til EU-landenes stats- og regeringschefer og opfordre dem til at foreslå deres kandidater til at blive medlem af Kommissionen. Høringer af kandidaterne i Parlamentets kompetente udvalg er planlagt til at finde sted fra den 30. september til den 8. oktober. Det samlede kollegium af kommissærer skal herefter godkendes af Europa-Parlamentet, sandsynligvis på plenarforsamlingen den 21.-24. oktober. Der findes flere oplysninger her.