Medie akkreditering 

 

Journalister, fotografer og kamerahold, der ikke er akkrediteret via den fælles EU akkreditering, skal søge om akkreditering og eventuelt også tilladelse til at filme for at kunne arbejde i Europa-Parlamentet.

Der findes to typer af akkreditering til Europa-Parlamentet:

  • Akkreditering for en kortere periode
  • Årsakkreditering

Alle journalister, der har adgang til Parlamentets bygninger kan anvende de faciliteter, der stilles til rådighed for medierne.

Akkreditering for en kortere periode

Korttidsakkreditering anvendes for én dag op til én uge.

Journalister, der besøger Bruxelles, Strasbourg eller Luxembourg kan blive akkrediteret til et bestemt møde, event eller en plenarsamling. Alle journalister skal, senest 24 timer inden ankomsten til Europa-Parlamentet, indsende følgende oplysninger til media.accreditation@ep.europa.eu:

  • et foto (portræt, ID-størrelse 3*4, jpg-format +/- 100 KB),
  • officielt ID-nummer og udløbsdato (id-kort, pas eller kørekort)
  • en kopi af dit pressekort eller et brev fra din chefredaktør

Når din ansøgning er godkendt kan akkrediteringen afhentes i Parlamentets presseakkrediteringskontor (se nedenfor) ved præsentation af et gyldigt ID kort.

Årsakkreditering

Journalister, der regelmæssigt rapporterer om Parlamentets arbejde, eller som har base i Strasbourg, Bruxelles eller Luxembourg, kan ansøge om årsakkreditering til Europa-Parlamentet. Akkrediteringen gælder til Parlamentets tre arbejdssteder (Strasbourg, Bruxelles og Luxembourg).

Før du ansøger, så læs venligst reglerne. Ansøgningsskema for årsakkreditering kan tilgås her.


Tilladelse til at filme for journalister

Journalister[1] skal have en særlig tilladelse til at filme og fotografere i Europa-Parlamentet. Tilladelsen udstedes på kontoret for medieakkreditering eller man søger om den forud for besøget på media.accreditation@ep.europa.eu. Journalister er forpligtede til at underskrive og overholde reglerne for optagelser og fotografering i Parlamentet.


Tilladelse til at filme for andre end medier

Fotografer og kameramænd, som er inviteret af MEPer eller en afdeling i Parlamentet til at deltage i særlige events, kommunikation eller promoveringsopgaver, skal være i besiddelse af en optagetilladelse for ”ikke-medier”. Den MEP eller instans i Parlamentet, der inviterer, eller fotografen eller kameramandens arbejdsgiver, skal anmode om tilladelsen 24 timer forud for besøget (ansøgningen sendes til media.accreditation@ep.europa.eu). Tilladelsen giver ikke adgang til Europa-Parlamentets bygninger. Den MEP eller instans i Parlamentet, der inviterer, skal ansøge om almindelig gæsteadgang for de inviterede. MEPen eller den instans i Parlamentet, der inviterer, er også ansvarlig for at supervisere optagelsen samt sikre, at reglerne for optagelser for ikke-medier overholdes.


Åbningstider for medieakkrediteringskontorerne:

Bruxelles: Akkrediteringskontoret, PHS -1C029.

Presse- og besøgsindgangen, Paul-Henri Spaak-bygningen, rue Wiertz

Mandag - torsdag 08.30 - 17.45. Fredag 8.30 - 13.00


Strasbourg (kun under plenarforsamlinger): Presseindgangen, Louise Weiss (LOW) bygningen. Presseindgangen er første indgang på venstre side i den centrale gård (Bronislaw Geremek Agora).

Mandag: 12.00 - 20.00

Tirsdag - onsdag: 08.00 - 20.00

Torsdag: 08.00 - afslutningen på plenarforsamlingen


Relaterede sider:

Interinstitutional accreditation - EU-Kommissionen

European Council Accreditation