EU-valget i 2019 

 
 

Del denne side: 

Europæerne stemmer 23.-26. maj 

Til maj skal flere hundrede millioner europæere til stemmeurnerne for at vælge et nyt Europa-Parlament. De europæiske vælgere vil omhyggeligt vurdere kandidaterne og deres valgprogrammer, før de træffer deres afgørelse, som kommer til at forme Europa og Europas rolle i verden i årene fremover. EU er et enestående fælles projekt, der bygger på fredeligt samarbejde, men som er truet af dem, der ønsker at ødelægge det, vi har opnået sammen.

Dette står i kontrast til resultaterne af de seneste Eurobarometerundersøgelser, der viser en stigende opbakning til EU. 48 % af europæerne mener, at deres stemme tæller i EU. Selv om der er forskelle medlemsstaterne imellem, er der tale om en samlet stigning på 10 procentpoint over de seneste ti år.

Men der ligger stadig et stort arbejde foran os.

I de kommende måneder vil europæerne se nøje på, hvad EU gør for at beskytte dem, for at skabe nye muligheder og for at gøre sig gældende på den globale scene. Borgerne forventer svar på de spørgsmål, der bekymrer dem, om migration, sikkerhed, miljø og jobskabelse. Vi skal arbejde hårdt på at sikre, at europæerne kender til de resultater, som medlemmerne af Europa-Parlamentet leverer hver eneste dag, det være sig reformen af asylsystemet, det tættere samarbejde med Afrika, terrorbekæmpelse, beskyttelse af europæiske jobs imod dumping, beskyttelse af personlige data eller det, at internetgiganterne bliver stillet til regnskab.

Vi har i over et år sat Europa-Parlamentet — EU's eneste direkte valgte institution — i centrum for debatten om Europas fremtid. EU’s regeringsledere møder regelmæssigt op i Europa-Parlamentet for at give deres bud på en vision for Europa. Det har ført til livlige debatter, som danner grundlag for det næste trin i Europas udvikling.

Samtidigt har vi hilst mere end 8.000 unge mennesker velkommen i Strasbourg og 800 i Bruxelles. Vi lærte i den forbindelse mere om den næste generations håb og bekymringer, men mest af alt om, hvordan vi sammen kan bringe Europa fremad.

Medierne spiller en central rolle, når det kommer til at informere og afspejle den offentlige opinion i tiden op til Europa-Parlamentsvalget. For at hjælpe dig med at dække kampagnerne i de enkelte medlemslande og forstå, hvad de får af betydning og medfører af ændringer for Europa-Parlamentet efter valget i 2019, har vi udarbejdet et onlinepressemateriale, som vil blive opdateret regelmæssigt. Her kan du finde nyttige kontaktoplysninger, en oversigt over vores arbejde og resultater i den nuværende mandatperiode, en webapplikation om valget til bærbare enheder, links til baggrundsnotater, diagrammer, meningsmålinger og meget andet, så du hurtigt kan finde frem til relevant materiale og holde dig ajour op til valget. Jeg håber, du får glæde af det.

Tak for din indsats med at bringe EU tættere på borgerne.


Antonio Tajani

Formand for Europa-Parlamentet