Et år til valget 

 
 

Om under et år skal flere hundrede millioner europæere til stemmeurnerne for at vælge et nyt Europa-Parlament og afgøre, hvem der skal stå i spidsen for den næste Europa-Kommission. Europas fremtid ligger i deres hænder.

Antonio Tajani 

De europæiske vælgere vil omhyggeligt vurdere kandidaterne og deres valgprogrammer, før de træffer deres afgørelse, som kommer til at forme Europa i årene fremover. EU er et enestående fælles projekt, der bygger på fredeligt samarbejde, men som er truet af dem, der ønsker at ødelægge det, vi har opnået sammen.

Dette står i kontrast til resultaterne af de seneste Eurobarometerundersøgelser, der viser en stigende opbakning til EU på trods af brexit – eller måske snarere fordi Storbritanniens beslutning om at forlade EU har fremmet følelsen af at høre til i EU. For første gang mener hele 48 % af europæerne, at deres stemme tæller i EU. Selv om der er forskelle medlemsstaterne imellem, er der tale om en samlet stigning på 10 procentpoint over de seneste ti år. Disse tal giver grund til optimisme, men vi må ikke hvile på laurbærrene.

Frem mod valget vil vælgerne se på, hvad EU gør for at beskytte dem, for at skabe nye muligheder og for at gøre sig gældende på den globale scene. Europæerne forventer svar på de spørgsmål, der bekymrer dem, om migration, terror, miljø og jobskabelse. Vi skal sikre, at europæerne kender til de resultater, som medlemmerne af Europa-Parlamentet leverer hver eneste dag.

Vi sætter Europa-Parlamentet — EU's eneste direkte valgte institution — i centrum for debatten om Europas fremtid. EU’s regeringsledere møder regelmæssigt op i Europa-Parlamentet for at give deres bud på en vision for Europa. Det har ført til livlige debatter, som danner grundlag for det næste trin i Europas udvikling. I juni hilste vi mere end 8.000 unge mennesker velkommen i Strasbourg. Vi lærte i den forbindelse mere om den næste generations håb og bekymringer, men mest af alt om, hvordan vi sammen kan bringe Europa fremad. Dette var endnu et vigtigt skridt i den rigtige retning for Europa-Parlamentet.

Medierne spiller en central rolle, når det kommer til at informere og påvirke offentligheden op til Europa-Parlamentsvalget. For at hjælpe dig med at dække kampagnerne i de enkelte EU-lande samt forstå, hvad de får af virkninger og medfører af ændringer for Europa-Parlamentet efter valget i 2019, har vi udarbejdet et onlinepressemateriale, som vil blive opdateret regelmæssigt. Her kan du finde nyttige kontaktoplysninger, en valgapp, baggrundsnotater, faktaark, diagrammer, meningsmålinger og meget andet, så du kan holde dig ajour op til valget. Vi håber, du får glæde af det.