Projektioner for det kommende Europa-Parlament  

 
 

Del denne side: 

Seneste projektioner (inderste cirkel) sammenlignet med den nuværende fordeling af mandater 

Da vi ikke kan forudsige det fremtidige antal og sammensætningen af Parlamentets politiske grupper, er disse prognoser for sammensætningen af det næste Europa-Parlament baseret på det afgående Parlaments struktur og bør ses som et øjebliksbillede af den aktuelle politiske situation som repræsenteret i meningsmålinger.

Hvem er "andre"?


Siden 2014 er nye politiske formationer dukket op på nationale politiske scener og ser ifølge de nuværende meningsmålinger ud til at kunne opnå mandater i det opkommende valg. Hvis de hverken er en del af nogen af de nuværende politiske grupper i Europa-Parlamentet, eller medlem af et europæisk politisk parti, placeres deres planlagte sæder i en kategori kaldet "andre". Da vi ikke kan foregribe, hvilke(n) gruppe(r) de vælger at være tilknyttet efter valget, er denne kategori ligeligt fordelt på venstre- og på højrefløjen.

Anvendelse af offentligt tilgængelige data fra pålidelige kilder


Parlamentet har ikke bestilt de meningsmålinger, der er anvendt til at projektere mandatfordelingen. Der er tale om offentligt tilgængelige meningsmålinger udarbejdet af identificerede valginstitutter i de enkelte medlemsstater. Der anvendes kun meningsmålinger fra pålidelige kilder. Et bilag til rapporten indeholder en detaljeret liste over alle anvendte meningsmålinger, deres kilder og data. Desuden er der adgang til en Excel-fil med fuldstændig oversigt over stemmeintentioner i alle medlemsstater siden begyndelsen af 2018. Det er ikke muligt at anvende alle meningsmålinger til denne øvelse.


Specifikke meningsmålinger til Europa-Parlamentet har altid forrang frem for nationale meningsmålinger. Hvis der findes flere meningsmålinger i løbet af rapporteringsperioden for et givet land, omregnes de tilgængelige undersøgelsesdata til et gennemsnit per partt uden anvendelse af vægtning eller yderligere algoritmisk behandling. Den tilgængelige Excel-fil viser hver undersøgelses detaljerede resultater herunder de gennemsnitlige resultater som beregnet af Kontoret for Analyse af den Offentlige Opinion.

Vælg et medlemsland ved hjælp af drop down menuen.


Hver prognose beskrives nærmere i en rapport om udviklingen i det politiske landskab, som kan downloades her.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til dgcomm-pom@europarl.europa.eu