Meningsmålinger i alle EU-lande 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Del denne side: 

Europa-Parlamentet udgiver med jævne mellemrum Eurobarometerundersøgelser, som måler på borgernes holdninger, forventninger og bekymringer samt stemmeintentioner.

 

Gør dette billede større: QA16-SV-EN_EU-P.png 
QA16-SV-EN_EU-P.png        
Q: Er det en fordel for dit land and være medlem af EU?  

Frem mod valget i 2019 offentliggør Europa-Parlamentet en række Eurobarometerundersøgelser, som måler på europæernes interesse for EU-valget og deres holdning til det europæiske projekt. Detaljerede analyser gennemført efter valget vil supplere med oplysninger, der skal forbedre vores forståelse af europæernes stemmeadfærd.

2018/2019 målinger viser stigende opbakning til EU

Parlamentets undersøgelser i 2018/2019 bekræfter borgernes støt stigende opbakning til EU. Målingerne, som blev gennemført blandt mere end 27.000 europæere i alle 28 medlemslande, viser, at:

  • 62 % af borgerne mener, at deres lands medlemskab af EU er en god ting, mens 68 % af respondenterne er overbevist om, at deres land har haft fordel af EU-medlemskabet, hvilket er den højeste andel siden 1983,
  • 66 % af europæerne ville stemme for, at deres land skulle forblive medlem af EU (i alle EU-lande er der flertal for at blive i EU), mens kun 17 % ville overveje at stemme for at melde sig ud og 17 % ikke har besluttet sig

Seneste Eurobarometertal

Eurobarometer undersøgelsen, offentliggjort d. 25. april 2019, viser at opbakningen til EU, på trods af skepsis, fortsat er historisk høj. Læs pressemeddelelsen.

Sammenlign med september 2018 undersøgelsen.

Sammenlign med april 2018 undersøgelsen her

Den danske del af undersøgelsen

Hvordan gennemføres Eurobarometer?

Alle Europa-Parlamentets og Kommissionens undersøgelser bliver gennemført af den samme virksomhed og med den samme metode, hvilket giver mulighed for direkte sammenligninger og for at følge tendenser over tid. Der anvendes personlige face-to-face-interviews med ca. 27.000 respondenter over 15 år i alle 28 EU-medlemsstater.

Deltagerne i undersøgelserne bliver omhyggeligt udvalgt, så de afspejler den enkelte medlemsstats befolkningssammensætning og derfor er statistisk fuldt repræsentative. Analysen af resultaterne har til formål at give et så fuldstændigt overblik som muligt over de nationale udviklinger, særlige regionale tendenser, forskelle mellem befolkningsgrupper og historiske tendenser.

For hver undersøgelse vil følgende blive offentliggjort:

  • hovedrapporten (på dagen for offentliggørelsen kun på engelsk, senere på de resterende 23 EU-sprog)
  • de komplette bilag med sociodemografiske data og resultater
  • nationale faktaark med de vigtigste resultater for hver medlemsstat (på engelsk og det nationale sprog)
  • aggregerede Excel-datafiler
  • en SPSS-fil med de komplette rådata (på anmodning)