Οι σημαντικότερες ειδήσεις 

The Week Ahead 19 – 25 August 2019 
 

The Week Ahead 19 – 25 August 2019 

The European Parliament is in recess over the summer holidays from 29 July 2019 to 1 September 2019.


Business resumes on 2 September 2019.


For this period, please address any urgent press inquiries on EP’s legislative activities to:


From 12/08 to 01/09


Michaela FINDEIS

Mail: michaela.findeis@europarl.europa.eu

Phone: (+32) 0498 98 33 32


For non-legislative matters, please address your inquiries to:


From 29/07 to 16/08


Mireia AGUILAR

Mail: mireia.aguilar@europarl.europa.eu

Phone: (+32) 0470 96 20 36


From 17/08 to 01/09


Sanne DE RYCK

Mail: sanne.deryck@europarl.europa.eu

Phone: (+32) 0498 98 34 51


Rules in force during the summer recess on journalists’ access to the EP:


Press accreditation over the summer recess (29 July 2019 to 30 August 2019) is only possible for journalists with an appointment. Media accreditation can be obtained directly at the general Accreditation Centre (Simone Veil Agora, next to the Altiero Spinelli building entrance). No electronic requests are possible during this period.


Media accreditation rules: EN FR DE

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα:Επόμενες εκδηλώσεις 

Αυγούστου 2019 
Επιλογή ημέρας  

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: