Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια  

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν και άλλα θέματα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω.

Iσότητα των φύλων (3 εκθέσεις)

Συζήτηση: Δευτέρα, 13 Μαρτίου , ψηφοφορία: Τρίτη 14 Μαρτίου


Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών

Συζήτηση: Δευτέρα, 13 Μαρτίου , ψηφοφορία: Τρίτη 14 Μαρτίου

 

Υπεύθυνη ιδιοκτησία και φροντίδα των ιπποειδών

Συζήτηση: Δευτέρα, 13 Μαρτίου , ψηφοφορία: Τρίτη 14 Μαρτίου

 

Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων

Συζήτηση: Τρίτη 14 Μαρτίου, ψηφοφορία: Τρίτη 14 Μαρτίου


Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας

Συζήτηση: Τετάρτη 15 Μαρτίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 16 Μαρτίου


Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική

Συζήτηση: Τετάρτη 15 Μαρτίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 16 Μαρτίου

 

Συζήτηση για την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ ένα χρόνο μετά τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες

Συζήτηση: Τετάρτη 15 Μαρτίου


Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών

Ψηφοφορία: Τετάρτη 15 Μαρτίου


Ενωσιακό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας Συζήτηση: Πέμπτη 16 Μαρτίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 16 Μαρτίου