Διαρθρωτικά ταμεία στην Ελλάδα: συζήτηση τη Δευτέρα το βράδυ στο Στρασβούργο 

Το ΕΚ θα θέσει ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα έργα που έχουν έως σήμερα ολοκληρωθεί στην Ελλάδα μέσω της αυξημένης χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία καθώς και τη συμβολή των ταμείων στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Η επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης κατέθεσε προφορική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να μάθει τα αποτελέσματα της αύξησης του ποσοστού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από τα ταμεία,  η οποία αποφασίστηκε το 2015 με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1839 .


Οι ευρωβουλευτές θα θέσουν ερωτήματα σχετικά με τα έργα προτεραιότητας τα οποία έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα μέσω αυτής της αυξημένης συγχρηματοδότησης. Θα σημειώσουν επίσης ότι «η συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας ήταν πάντοτε σημαντική, αλλά συχνά αμφισβητείται ως μη βιώσιμη» ζητώντας να μάθουν πώς αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμβολή των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.


Συζήτηση: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου

Διαδικασία: προφορική ερώτηση