Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: το ΕΚ ζητά βελτιώσεις 

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων έχει συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην ΕΕ, αλλά θα μπορούσε να εφαρμοστεί καλύτερα. Αυτό πρόκειται να υποστηρίξει το ΕΚ σε ψήφισμά του που θα συζητηθεί την Τετάρτη και θα τεθεί σε ψηφοφορία την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, καθώς τα ανεπαρκή στοιχεία καθιστούν δύσκολη την ορθή εκτίμηση του βαθμού στον οποίο η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και οι εγγυήσεις για τη νεολαία («Youth Guarantee») συνέβαλαν στο να βρουν οι νέοι σταθερή δουλειά.


Προτείνουν ακόμη την ανάγκη να προσεγγισθούν οι ευάλωτοι νέοι, προσφέροντάς τους καλύτερης ποιότητας απασχόληση, εκπαίδευση ή πρακτική άσκηση και ενημερώνοντας τις επιχειρήσεις σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα απασχόλησης των νέων.


Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι το κύριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για τις εγγυήσεις για τη νεολαία («Youth Guarantee schemes»), το οποίο συστάθηκε το 2013 προκειμένου να βοηθήσει νέους μεταξύ 15 και 25 ετών σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων.


Ο αρχικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 ανήλθε σε 6,4 δισ. ευρώ. Δεδομένων των επίμονα υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων, προστέθηκαν άλλα 2,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020.


Συζήτηση: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου

#youth #employment