Προστασία των παιδιών σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές 

Ο νέος κανονισμός για την καλύτερη προστασία των παιδιών στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές που σχετίζονται με περιπτώσεις διαζυγίων, επιμέλειας και απαγωγής παιδιών θα συζητηθεί στο ΕΚ την Τετάρτη και θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Με την αύξηση της κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών, οι διασυνοριακές διαφορές επί οικογενειακών θεμάτων στην ΕΕ αυξάνονται αντίστοιχα. Υπάρχουν περίπου 1.800 περιπτώσεις απαγωγών παιδιών από τους γονείς τους στην ΕΕ κάθε χρόνο.


Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στο να απλουστεύσει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους. Ο επικαιροποιημένος κανονισμός θα ορίζει αυστηρότερες προθεσμίες για την διαχείριση περιπτώσεων διασυνοριακής απαγωγής παιδιών από τους γονείς τους. Τα παιδιά πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια των διαδικασιών που τους αφορούν ενώ όλες οι αποφάσεις θα εφαρμόζονται αυτομάτως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.


Το ΕΚ έχει συμβουλευτικό ρόλο στην επικαιροποίηση του εν λόγω κανονισμού.


Συζήτηση: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου

Διαδικασία: διαβούλευση