Νέοι κανόνες της ΕΕ για την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 

Καλύτερη προστασία για όσους αποκαλύπτουν παράνομες ή επιβλαβείς δραστηριότητες δημοσιοποιώντας πληροφορίες που απέκτησαν στη δουλεία τους, σύμφωνα με τους νέους κανόνες.

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι έχουν ήδη ανεπίσημα συμφωνηθεί μεταξύ των διαπραγματευτών του ΕΚ και των υπουργών της ΕΕ και θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη, θεσπίζουν πανευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Θα δημιουργηθούν ασφαλείς τρόποι για την υποβολή καταγγελιών για παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ (τόσο εντός των οργανισμών ή εταιρειών των οποίων είναι εργαζόμενοι, όσο και στις δημόσιες αρχές), δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή εκδικητικών ενεργειών όπως ο εκφοβισμός και η παρενόχληση, καθώς και μηχανισμοί στήριξης, όπως για παράδειγμα η νομική βοήθεια και η πρόσβαση σε πληροφορίες για σχετικές διαδικασίες και μέτρα.

Πρόσφατα σκάνδαλα, από τα LuxLeaks και τα Panama Papers μέχρι την Cambridge Analytica, έχουν καταδείξει πόσο σημαντικές είναι οι αποκαλύψεις αυτών των μαρτύρων για την ανίχνευση και πρόληψη παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας οι οποίες μπορεί να είναι επιζήμιες για το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική ευμάρεια.


Συζήτηση: Δευτέρα 15 Απριλίου

Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία

Συνέντευξη Τύπου: Τρίτη 16 Απριλίου στις 15.00 (τοπική ώρα) με την εισηγήτρια Virginie Rozière (Σοσιαλιστές, Γαλλία)