Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια 

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν και άλλα θέματα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω.

Ενημέρωση για το Brexit

Συζήτηση: Τετάρτη 17 Απριλίου

Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία

Συζήτηση: Δευτέρα 15 Απριλίου

Προώθηση δίκαιης και διαφανούς μεταχείρισης των εταιρικών χρηστών υπηρεσιών διαδικτυακής διαμεσολάβησης

Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών

Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων

Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου

Κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου

Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη»

Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές

Συζήτηση: Δευτέρα 15 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου

Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου

Συζήτηση & Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου

Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων

Συζήτηση: Δευτέρα 15 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα

Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027

Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»

Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες»

Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Έμμονοι οργανικοί ρύποι

Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου

Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για τα σύνορα και τις θεωρήσεις (Lenaers) και για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία, το άσυλο και τη μετανάστευση (Melo)

Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα

Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Κανόνες που διευκολύνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών

Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού

Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου

Συζήτηση: Τετάρτη 17 Απριλίου, Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου

Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Συζήτηση: Τετάρτη 17 Απριλίου, Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου

Πρόγραμμα «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου

Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων

Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου, Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Έρευνες που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου

Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά δικαίωμα σύστασης εξεταστικών επιτροπών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Απριλίου

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής - η κατάσταση στη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι και τη Ζιμπάμπουε μετά τον κυκλώνα Ιντάι

Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας - η κατάσταση στη Λιβύη

Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου

Δήλωση της Επιτροπής - Προστασία της ακεραιότητας των Ευρωπαϊκών Εκλογών, ειδικά όσον αφορά διεθνείς απειλές κυβερνοασφάλειας

Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου

Ένσταση σχετικά με την ανάπτυξη και χρήση συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών

Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Εφαρμογή και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ

Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου