Νέες μορφές εργασίας: το ΕΚ ψηφίζει μέτρα ενίσχυσης εργατικών δικαιωμάτων 

Οι ευρωβουλευτές έτοιμοι να στηρίξουν βασικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας ή σε πλατφόρμες, π.χ. Uber και Deliveroo, σε ψηφοφορία την Τρίτη.

Η νομοθεσία, η οποία έχει ανεπίσημα ήδη συμφωνηθεί με τους υπουργούς της ΕΕ, θεσπίζει το δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους να ξέρουν εξαρχής τις βασικές πτυχές της σύμβασης εργασίας τους, όπως για παράδειγμα την περιγραφή των καθηκόντων τους, την ημερομηνία έναρξής τους, τη διάρκειά τους, τις αποδοχές και τις εργάσιμες ώρες τους ή ώρες αναφοράς για όσους εργάζονται με απρόβλεπτα ωράρια.

Οι νέοι κανόνες θα δώσουν επίσης στους εργαζόμενους συγκεκριμένα δικαιώματα προσαρμοσμένα ειδικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι εργάζονται κατά παραγγελία, βάσει δελτίου ή μέσα από πλατφόρμες, όπως για παράδειγμα προβλέψιμες ώρες εργασίας και χρονικά όρια για την ακύρωση συμβάσεων κατά παραγγελία. Επιπροσθέτως, οι δοκιμαστικές περίοδοι δε θα μπορούν να υπερβαίνουν τους έξι μήνες και ανανεωμένα συμβόλαια για την ίδια εργασία δε θα μπορούν να περιλαμβάνουν ρήτρες για νέα δοκιμαστική περίοδο.


Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου

Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου

Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία πρώτης ανάγνωσης