Νέοι κανόνες για βίζα βραχείας παραμονής στην ΕΕ 

Το ΕΚ ετοιμάζεται να ψηφίσει την Τετάρτη το νέο Κώδικα Θεωρήσεων της ΕΕ, ο οποίος ορίζει τις διαδικασίες και προϋποθέσεις για την έκδοση βίζα μικρής διάρκειας.

Η νομοθεσία που έχει ήδη ανεπίσημα συμφωνηθεί με τους υπουργούς της ΕΕ, απλοποιεί τις διαδικασίες αίτησης και έκδοσης θεωρήσεων βραχείας παραμονής (μέχρι 90 ημέρες συνολικά σε διάστημα 180 ημερών). Στόχος είναι επίσης η ενθάρρυνση τρίτων χωρών να συνεργαστούν με την ΕΕ στο μεταναστευτικό.

Σχετικές πληροφορίες

Προς το παρόν, οι ταξιδιώτες από εκατό χώρες χρειάζονται βίζα για την είσοδό τους στην ΕΕ. Ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε κατά 50% τα τελευταία χρόνια, από 10,2 εκατομμύρια το 2009 σε 15,2 εκατομμύρια το 2016.


Συζήτηση: Τετάρτη 17 Απριλίου

Vote: Τετάρτη 17 Απριλίου

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία πρώτης ανάγνωσης