Ασφάλεια τροφίμων: πιο διαφανής και αντικειμενική αξιολόγηση κινδύνων 

Η ολομέλεια θα ψηφίσει την Τετάρτη νέους κανόνες για να διασφαλίσει ότι η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ θα γίνει πιο διαφανής και αντικειμενική.

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι ανεπίσημα συμφωνήθηκαν με τους υπουργούς της ΕΕ τον Φεβρουάριο, θα δημιουργήσουν μία κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για επιστημονικές μελέτες, εμποδίζοντας τις εταιρείες που καταθέτουν αίτηση αδειοδότησης να αποκρύπτουν τις δυσμενείς προς αυτές μελέτες. Θα βελτιώσουν επίσης τη διαφάνεια και θα διασφαλίσουν ότι οι μελέτες που έχουν κατατεθεί από τη βιομηχανία για την υποστήριξη αιτήσεων και χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) είναι πιο αξιόπιστες, αντικειμενικές και ανεξάρτητες.

Επιπλέον, τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν αν υπάρχουν άλλα σχετικά επιστημονικά στοιχεία ή μελέτες, από τη στιγμή που οι υποβληθείσες μελέτες δημοσιοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.


Συζήτηση: Τρίτη 16 Απριλίου

Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία