Μείωση του κινδύνου για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και προστασία των φορολογούμενων 

Το ΕΚ ψηφίζει σημαντικά μέτρα για τη μείωσή του χρηματοπιστωτικού κινδύνου και για την τραπεζική ένωση, την Τρίτη.

Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν δύο δέσμες κανόνων, οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα με τα κράτη μέλη, που αφορούν την ανθεκτικότητα των τραπεζών και το σαφή «οδικό χάρτη» για την αντιμετώπιση πιθανών ζημιών χωρίς τη συμβολή των φορολογούμενων.

Ο κύριος στόχος των κανόνων, οι οποίοι τροποποιούν τους κανόνες προληπτικής εποπτείας της ΕΕ, είναι να ενισχύσουν την οικονομία της ΕΕ αυξάνοντας τη δυνατότητα δανειοδότησης, γεγονός που με τη σειρά του θα δημιουργήσει χρηματαγορές με μεγαλύτερο βάθος και ρευστότητα. Το σχέδιο για την αντιμετώπιση ζημιών αποσκοπεί στη διασφάλιση επαρκών κεφαλαίων και τέτοιας έκθεσης σε χρέος ώστε να μη χρειάζονται πια διασώσεις με δημόσιους πόρους.


Συζήτηση: Δευτέρα 15 Απριλίου

Ψηφοφορία: Τρίτη 16 Απριλίου

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, συμφωνία πρώτης ανάγνωσης