Τρομοκρατικά μηνύματα στο διαδίκτυο: διορία μίας ώρας για την αφαίρεσή τους 

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα έχουν μία ώρα από τη σχετική εντολή για να αφαιρέσουν υλικό από τρομοκράτες, αλλά δε θα χρειάζεται να εγκαταστήσουν φίλτρα ελέγχου περιεχομένου.

Σε ψηφοφορία την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές ετοιμάζονται να επικυρώσουν την διαπραγματευτική τους θέση για τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν τη διασπορά υλικού από τρομοκράτες στο διαδίκτυο. Οι συνομιλίες με τους υπουργούς της ΕΕ για την τελική μορφή του κειμένου θα ολοκληρωθούν από τη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου.

Το κείμενο που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ προβλέπει πρόστιμα μέχρι 4% του τζίρου της εταιρείας σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων. Περιλαμβάνει επίσης δικλείδες ασφαλείας για τη διασφάλιση της ελευθερίας του λόγου και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ΜΜΕ, καθώς και μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας δυσανάλογης πίεσης για τις μικρότερες εταιρείες.


Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Απριλίου

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, πρώτη ανάγνωση