Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Διαπιστεύσεις των μέσων ενημέρωσης

23-06-2015 - 11:04
 

Οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι και τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διαπίστευση γραπτού Τύπου και/ή ειδική διαπίστευση "οπτικοακουστικών μέσων" προκειμένου να εισέρχονται και εργάζονται στους χώρους του Κοινοβουλίου. Για την καλύτερη προετοιμασία της επίσκεψής σας παρακαλείσθε να απευθύνεστε εκ των προτέρων στο γραφείο διαπιστεύσεων των μέσων ενημέρωσης.


Κοινό σύστημα διαπίστευσης για τους μόνιμους ανταποκριτές

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εφαρμόζουν ένα κοινό σύστημα διαπίστευσης για τους μόνιμους ανταποκριτές που ζουν στις Βρυξέλλες που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από τις υπηρεσίες Τύπου των θεσμικών οργάνων. Η διαπίστευση αυτή ισχύει για τους τρεις τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο). Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Διαθεσμική διαπίστευση  Ετήσια διαπίστευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Εάν δεν δικαιούστε διαπίστευση στο πλαίσιο του συστήματος της διαθεσμικής διαπίστευσης, αλλά πραγματοποιείτε τακτικές ανταποκρίσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζείτε τις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο ή περιοχή κοντά στις πόλεις αυτές, μπορεί να σας χορηγηθεί ετήσια διαπίστευση μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ισχύει και στους τρεις τόπους εργασίας. Οι κανόνες που διέπουν το σύστημα αυτό καθορίζονται μέσω των κατωτέρω συνδέσμων


Κανονισμός για τις διαπιστεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Φόρμα αίτησης για τις διαπιστεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβολιο


Βραχυπρόθεσμες διαπιστεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Οι δημοσιογράφοι που δεν έχουν μόνιμη βάση τις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο ή το Λουξεμβούργο μπορούν να λάβουν άδεια εισόδου για μια συγκεκριμένη συνεδρίαση/περίοδο συνόδου, παρουσιάζοντας την εθνική δημοσιογραφική τους ταυτότητα και το εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο στις παρακάτω τοποθεσίες στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο:


Βρυξέλλες: Γραφείο διαπιστεύσεων των μέσων ενημέρωσης (PHS 00A049) στην είσοδο Τύπου, κτίριο Paul-Henry Spaak – είσοδος rue Vautier.


Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Πέμπτη                               08.30 - 18.00

Παρασκευή                                        08.30 -13.00


Στρασβούργο: κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας, είσοδος Τύπου κτίριο LOW – πρώτη είσοδος αριστερά στην κεντρική αυλή (Bronislaw Geremek Agora).  


Οι κάτοχοι κάρτας διαπίστευσης εισέρχονται εύκολα στα κτίρια του Κοινοβουλίου και μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται για τους δημοσιογράφους, όπως σταθμοί εργασίας στην αίθουσα Τύπου.


Για την αποφυγή καθυστερήσεων παρακαλείσθε να στέλνετε το αίτημά σας για διαπίστευση τουλάχιστον 24 ώρες πριν την επίσκεψη σας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου media.accreditation@ep.europa.euΤα αιτήματα για διαπίστευση πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:


  • όνομα του μέσου ενημέρωσης το οποίο εκπροσωπείτε
  • επίθετο
  • όνομα
  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • (κινητό) τηλέφωνο
  • ημερομηνία γέννησης
  • εθνικότητα
  • στοιχεία ταυτότητας
  • τύπος ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • φωτογραφία στα πρότυπα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, δηλ: πορτραίτο, μέγεθος3X4, σε μορφή jpeg και +/- 100 KB.

Ο κανονισμός για τις διαπιστεύσεις παρατίθεται αναλυτικά εδώ: Κανονισμός για τις διαπιστεύσεις στο Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΆδεια οπτικοακουστικών μέσων για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο

Όλοι οι δημοσιογράφοι που επιθυμούν να βιντεοσκοπήσουν πλάνα ή να τραβήξουν φωτογραφίες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποχρεούνται να λάβουν ειδική άδεια/διαπίστευση. Η ειδική αυτή άδεια μπορεί να ληφθεί από το κέντρο διαπιστεύσεων των μέσων ενημέρωσης.


Παρακαλείστε να ανατρέξετε στον κατωτέρω σύνδεσμο για το πλήρες σύνολο των κανόνων που αφορούν τη βιντεοσκόπηση και τη λήψη φωτογραφιών στο Κοινοβούλιο.


Κανόνες για τη διαπίστευση τηλεοπτικών και φωτογραφικών συνεργείων μέσα στα κτίρια του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο

Αναφ.  : 20150617SRV67416
Τελευταία ενημέρωση: ( 25-11-2015 - 15:50)
 
 
   

ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗς ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗς

 
 
 
Brussels
BRU - PHS 00A049
 
 
Strasbourg
STR - LOW N00307
 
 
Edel CONNOR
 
 
Georg TENHAGEN