Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Διαπίστευση Μέσων Ενημέρωσης

03-03-2007 - 12:00
 

Οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι και τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διαπίστευση γραπτού Τύπου και/ή ειδική διαπίστευση "οπτικοακουστικών μέσων" προκειμένου να εισέρχονται και εργάζονται στους χώρους του Κοινοβουλίου. Σας συνιστάται να προετοιμάζετε την επίσκεψή σας στο Κοινοβούλιο επικοινωνώντας με την αρμόδια υπηρεσία.


Διαπίστευση γραπτού Τύπου


Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εφαρμόζουν ένα κοινό σύστημα διαπίστευσης για τους μόνιμους ανταποκριτές στις Βρυξέλλες που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από τις υπηρεσίες Τύπου των θεσμικών οργάνων. Η διαπίστευση αυτή ισχύει για τους τρεις τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο). Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - βλέπε τον κατωτέρω σύνδεσμο για περισσότερες λεπτομέρειες.


Εάν δεν δικαιούστε διαπίστευση στο πλαίσιο του συστήματος αυτού, αλλά πραγματοποιείτε τακτικές ανταποκρίσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχετε ως βάση τις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο ή περιοχή κοντά στις πόλεις αυτές, η Υπηρεσία Τύπου του ΕΚ μπορεί να σας χορηγήσει ετήσια διαπίστευση μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ισχύει και στους τρεις τόπους εργασίας. Οι κανόνες που διέπουν το σύστημα αυτό καθορίζονται μέσω του κατωτέρω συνδέσμου.

  

Οι δημοσιογράφοι που δεν έχουν μόνιμη βάση τις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο ή το Λουξεμβούργο μπορούν να λάβουν άδεια εισόδου για μια συγκεκριμένη συνεδρίαση/περίοδο συνόδου, παρουσιάζοντας την εθνική δημοσιογραφική τους ταυτότητα και το εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο στην είσοδο Τύπου (στις Βρυξέλλες: κτίριο PHS – είσοδος rue Vautier· στο Στρασβούργο κατά τις συνόδους ολομέλειας: κτίριο LOW – πρώτη είσοδος αριστερά του διαδρόμου που οδηγεί στην κεντρική αυλή).


Οι κάτοχοι κάρτας διαπίστευσης εισέρχονται εύκολα στα κτίρια του Κοινοβουλίου και μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται για τους δημοσιογράφους, όπως σταθμοί εργασίας στην αίθουσα Τύπου.
Διαπιστεύσεις – Γραπτός Τύπος


 Βρυξέλλες

Edel CONNOR

+ 32 2 28 41528


presse-conf@europarl.europa.euΕιδική διαπίστευση "οπτικοακουστικών μέσων"


Για να μπορούν να μετακινούνται στα κτίρια του ΕΚ με οπτικοακουστικό εξοπλισμό, και για να μπορούν να βιντεοσκοπούν  και να λαμβάνουν φωτογραφίες, τα τηλεοπτικά συνεργεία και οι φωτογράφοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για επιπρόσθετη διαπίστευση στη Μονάδα Οπτικοακουστικών Μέσων.


Παρακαλείστε να ανατρέξετε στον κατωτέρω σύνδεσμο για το πλήρες σύνολο των κανόνων που αφορούν τη βιντεοσκόπηση και τη λήψη φωτογραφιών στο Κοινοβούλιο.


Διαπιστεύσεις – Οπτικοακουστικά Μέσα Ενημέρωσης

 Βρυξέλλες

Στρασβούργο

Κα. Kirsten VAN KAMPEN

 +32 2 284 48 17

+33 3 88 17 45 61

Fax :

 +32 2 284 07 89

+33 3 88 17 69 46


AVaccreditations@europarl.europa.eu 


   

Αναφ.  : 20050818SRV00272
Τελευταία ενημέρωση: ( 14-11-2013 - 15:01)