Ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά στο Γραφείο του Εκπροσώπου Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

 

Στα τμήματα που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνεται μία ευρεία γκάμα πληροφοριών σχετικά με την καθημερινή οργάνωση και λειτουργία του ΕΚ. Η επικαιροποίηση των ερωτήσεων και απαντήσεων είναι συχνή προκειμένου να συμπεριλάβει θέματα τρέχοντος και διαρκούς ενδιαφέροντος για τα μέσα ενημέρωσης.


Ένας κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας της Μονάδας Εκπροσώπου Τύπου και της Υπηρεσίας Τύπου διατίθεται εδώ:  http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: