Ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά στο Γραφείο του Εκπροσώπου Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

 

Με ποιον τρόπο εργάζονται οι ευρωβουλευτές , τι μισθό λαμβάνουν και ποιες είναι οι δαπάνες τους; Στην παρούσα ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» θα βρείτε απαντήσεις στις πιο πάνω αλλά και σε άλλες συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις μεθόδους εργασίας και τις δαπάνες λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

Στα τμήματα που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνεται μία ευρεία γκάμα πληροφοριών σχετικά με την καθημερινή οργάνωση και λειτουργία του ΕΚ. Η επικαιροποίηση των ερωτήσεων και απαντήσεων είναι συχνή προκειμένου να συμπεριλάβει θέματα τρέχοντος και διαρκούς ενδιαφέροντος για τα μέσα ενημέρωσης.

Ένας κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας της Μονάδας Εκπροσώπου Τύπου και της Υπηρεσίας Τύπου διατίθεται εδώ: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf