Πως εκλέγονται οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; 

Οι ευρωεκλογές διεξάγονται κάθε πέντε έτη. To 2019, οι εκλογές διεξήχθησαν μεταξύ 23 και 26 Μαΐου 2019.


Κάθε κράτος μέλος δικαιούται να εκλέξει έναν ορισμένο αριθμό βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ο αριθμός των ευρωβουλευτών κυμαίνεται από τους έξι για τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο, την Κύπρο και την Εσθονία έως τους 96 για την Γερμανία, και ανέρχεται συνολικά στους 751. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να μειώσουν τον αριθμό των εδρών από 751 σε 705 από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και έπειτα. Η μείωση αυτή θα αφήσει περιθώριο για οποιεσδήποτε μελλοντικές διευρύνσεις της Ένωσης ενώ οι υπόλοιπες έδρες που θα αφήσει κενές το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανακατανεμηθούν σε χώρες που ίσως υποεκπροσωπούνταν.


Η κατανομή των εδρών καθορίζεται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό έχουν περισσότερες έδρες από τις χώρες με μικρότερο πληθυσμό, αλλά οι μικρότερες χώρες διαθέτουν περισσότερες έδρες από όσες θα διέθεταν αν εφαρμοζόταν το σύστημα της απλής αναλογικής. Πρόκειται για σύστημα βασισμένο στην αρχή της λεγόμενης «φθίνουσας αναλογικότητας».


Οι εκλογές σε μεγάλο βαθμό διέπονται από τις εθνικές εκλογικές νομοθεσίες και παραδόσεις αλλά υπάρχουν και κοινοί κανόνες της ΕΕ που ορίζονται στην Εκλογική Πράξη του 1976.