Προσβασιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αναπήρους 

Με την πάροδο του χρόνου, έχουν ληφθεί πολλά μέτρα που έχουν βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό την προσβασιμότητα για ευρωβουλευτές, υπαλλήλους και επισκέπτες με αναπηρίες. Όλα τα νέα έργα επέκτασης, ανακαίνισης ή αλλαγής διαρρύθμισης των κτιρίων του Κοινοβουλίου οφείλουν εξαρχής να εξασφαλίζουν πλήρως και κατά προτεραιότητα την προσβασιμότητα των αναπήρων.


Όλα τα κτίρια του Κοινοβουλίου διαθέτουν τουλάχιστον μία είσοδο που είναι προσβάσιμη με αμαξίδιο. Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και στις τρεις πόλεις όπου εδρεύει το Κοινοβούλιο (Βρυξέλλες, Στρασβούργο και Λουξεμβούργο) διαθέτουν χώρους προορισμένους αποκλειστικά για οδηγούς με αναπηρία, οι δε καφετέριες είναι εφοδιασμένες με τραπέζια και ταμειακές μηχανές που έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες των χρηστών αμαξιδίων. Οι σκύλοι βοηθοί και εργασίας επιτρέπονται στους χώρους του Κοινοβουλίου.

Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο © European Parliament. 

Επιπλέον τούτων των φιλικών προς τον χρήστη εγκαταστάσεων, η ψηφιακή προσβασιμότητα του Κοινοβουλίου έχει βελτιωθεί με σταθερούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και έχουν αυξηθεί οι βοηθητικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες εάν ζητηθούν. Για τους έχοντες προβλήματα ακοής, διατίθενται συστήματα επαγωγικού βρόγχου και διερμηνεία σε νοηματική γλώσσα, η οποία μπορεί να ζητηθεί εκ των προτέρων. Για τα άτομα με προβλήματα όρασης, εκτυπώσεις και επιγραφές Braille, βοηθήματα ανάγνωσης και αναγνώστες οθόνης είναι μερικές μόνο από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που διατίθενται.


Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων των οργανισμών του δημόσιου τομέα, ο ιστότοπος του Κοινοβουλίου έχει προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της πρωτοβουλίας για την προσβασιμότητα του διαδικτύου (WAI). Οι ιστοσελίδες έχουν καταστεί σαφέστερες και ευκολότερες στην πλοήγηση και το περιεχόμενο δεν μεταβάλλεται όταν χρησιμοποιείται αναγνώστης οθόνης. Το περιεχόμενο των πολυμέσων έχει επίσης καταστεί πιο προσβάσιμο με την προσθήκη υποτίτλων και με τις μεταγραφές οπτικοακουστικού υλικού.