Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας 

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, μια ιστορία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.  

Το 2017 άνοιξε το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας τις πόρτες του στις Βρυξέλλες. Το μουσείο δίνει στους επισκέπτες του ερεθίσματα γνώσης και προβληματισμού πάνω στην Ευρωπαϊκή Ιστορία και τη σημασία της στον σημερινό κόσμο.


Η μόνιμη έκθεση επικεντρώνεται στην Ιστορία του εικοστού αιώνα όπως εξελίχθηκε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, μέσα από μια ιστορική προοπτική όσο πιο πλατιά γίνεται, προκειμένου να παρουσιάσει μαζί ιστορικές εμπειρίες Ευρωπαίων, όσο αντιθετικές κι αν είναι μεταξύ τους. Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας φιλοξενεί επίσης προσωρινές εκθέσεις.


Το περιεχόμενο της έκθεσης διαμορφώθηκε από διεπιστημονική ομάδα επιστημονικού έργου, αποτελούμενη από ιστορικούς, μουσειολόγους, ειδικούς της εκπαίδευσης και διοικητικούς υπαλλήλους, προερχόμενους από 18 διαφορετικά κράτη μέλη. Μία συμβουλευτική επιτροπή υψηλού επιπέδου (η λεγόμενη ακαδημαϊκή επιτροπή) αποτελούμενη από ιστορικούς και μουσειολόγους διεθνούς φήμης μεριμνά για την επιστημονική ακρίβεια και το ενδιαφέρον του περιεχομένου των εκθέσεων.


Όλοι μπορούν να επισκεφθούν το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και η είσοδος είναι ελεύθερη.


Η διαμόρφωση του όλου έργου κόστισε περίπου 52,4 εκατομμύρια EUR. Το ποσό αυτό κάλυψε τα έξοδα μετατροπής, επέκτασης και ανακαίνισης του κτηρίου καθώς και την διαμόρφωση της μόνιμης έκθεσης και της πρώτης προσωρινής έκθεσης.