Οικονομία 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

Οι  ευρωβουλευτές ζητούν την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων        

Η παγκοσμιοποίηση και το διεθνές εμπόριο μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάθετε παρακάτω πώς η εμπορική πολιτική της ΕΕ εξασφαλίζει την προστασία τους.

Τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης για την Ευρώπη ©AP Images/European Union-EP        

Περισσότερες θέσεις εργασίας, αυξημένες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις...Διαβάστε το παρακάτω άρθρο και ανακαλύψτε τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Shopping and online shopping illustration image @AP images/European Union-EP        

Ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης για διασυνοριακές αγορές στην ΕΕ, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νέους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών οπουδήποτε αγοράζουν προϊόντα στην ΕΕ.

Thinking Cyborg        

Νέο πρόγραμμα ύψους 9,2 δισ. ευρώ ενέκρινε το ΕΚ, με στόχο την ανάπτυξη της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών δεξιοτήτων της ΕΕ.

Display of red electronic board of stock market quotes with down trend graph ©AP Imageas/European Union-EP        

Στις 16 Απριλίου, το ΕΚ ενέκρινε τα μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Τραπεζικής Ένωσης και την καλύτερη προστασία της ευρωζώνης από μελλοντικές οικονομικές κρίσεις.

Liftoff of Sentinel-2B on a Vega launcher from Europe’s Spaceport in French Guiana at 01:49 GMT (02:49 CET) on 7 March 2017. Sentinel-2B is the second satellite in the Sentinel-2 mission for Europe’s Copernicus environment monitoring programme. ©ESA–Stephane Corvaja, 2017        

Η διαστημική τεχνολογία χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς, από την επικοινωνία, μέχρι την αξιολόγηση φυσικών καταστροφών. Ανακαλύψτε στο γράφημα πως η ΕΕ βοηθά στην ενίσχυσή της.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: