Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Access to video:   
Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συντονιστούν καλύτερα προκειμένου να βάλουν τέλος στην πρακτική των εταιρειών να μειώνουν το κόστος εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων
       
Οι ευρωβουλευτές κάνουν έκκληση να ληφθούν μέτρα εναντίον του κοινωνικού ντάμπινγκ 

Το επίπεδο κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων δεν είναι το ίδιο σε όλα τα κράτη μέλη. Όσο αυξάνεται ο οικονομικός ανταγωνισμός, οι επιχειρήσεις μειώνουν το εργασιακό κόστος μέσα, για παράδειγμα, από το κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό δημιουργεί “φθηνό εργατικό δυναμικό”. Για αυτό, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν, να τερματιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της εργασιακής και της ιδιωτικής ζωής αλλά και για την ενίσχυση του ελάχιστου εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις προσπαθούν πάνα να ελαχιστοποιήσουν το κόστος τους, συμπεριλαμβανομένου του εργασιακού. Το κοινωνικό ντάμπινγκ αποσκοπεί στη μείωση του κόστους εργασίας μέσα από παράνομες και “σκόπιμα καταχρηστικές πρακτικές”.


Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να στέλνουν προσωρινά τους εργαζομένους τους σε άλλα κράτη μέλη, ωστόσο μπορεί να γίνεται κατάχρηση αυτού του προνομίου, μέσω εικονικών εταιρειών ή διαδοχικών αποσπάσεων, που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν οι εταιρείες σημαντικές μισθολογικές διαφορές μεταξύ των τοπικών και των αποσπασμένων εργαζομένων.


Το κοινωνικό ντάμπινγκ αφορά κυρίως τους τομείς της γεωργίας, των υποδομών, των κατασκευών, της τροφοδοσίας, των μεταφορών, της υγείας, της περίθαλψης και των εγχώριων υπηρεσιών.


Οι ευρωβουλευτές, ενέκριναν την έκθεση του Γκιγιόμ Μπαλάς (Σοσιαλιστές, Γαλλία), η οποία αποκαλεί το κοινωνικό ντάμπινγκ ”ένα ευρύ φάσμα σκόπιμα καταχρηστικών πρακτικών, που καταργεί την υφιστάμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία”.


Η έκθεση ζητά, μεταξύ άλλων, αύξηση των επιθεωρήσεων εργασίας, δημιουργία καταλόγου με τις επιχειρήσεις που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας και για την καθιέρωση ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης.


Καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής


Η εύρεση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής, οικογενειακής ζωής αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους εργαζομένους σήμερα και ειδικά για τις εργαζόμενες μητέρες.


Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την έκθεση της Vilija Blinkevyciute (Σοσιαλιστές, Λιθουανία) και της Tatjana Zdanoka (Πράσινοι, Λετονία), στην ολομέλεια του Σεπτεμβρίου.


Η έκθεση, καλεί για βελτίωση της νομοθεσίας στο ζήτημα της μητρικής και της γονικής άδειας και υπογραμμίζει τη σημασία των ευέλικτων μορφών εργασίας.