Ευκαιρίες και προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας  

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Ευκαιρίες και προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας  

Διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα «Διαμορφώνοντας το ψηφιακό μας μέλλον: η πρόκληση της ψηφιακής επανάστασης» πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 25 Απριλίου.

Η ολοκλήρωση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς θα μπορούσε να συμβάλει στην ευρωπαϊκή οικονομία με 415 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δημιουργώντας νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας. Ωστόσο, ενώ η πρόοδος της τεχνολογίας δημιουργεί νέους όρους ανταγωνισμού για την καινοτομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, το ψηφιακό χάσμα στην ΕΕ εμποδίζει την πλήρη αξιοποίηση των οφελών της από ορισμένα κράτη μέλη.

 

Πώς προωθεί η ΕΕ την καινοτομία, αναπτύσσει την οικονομία δεδομένων και επωφελείται από τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things), τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), τα μαζικά δεδομένα (big data) και την ανάλυση δεδομένων (data analytics); Πως διατηρεί την εμπιστοσύνη των πολιτών που χρησιμοποιούν συχνά το διαδίκτυο για να αναζητήσουν πληροφορίες (80%) και να διαβάσουν ειδήσεις (70%);

 

Αυτά και άλλα θέματα θα συζητηθούν από ειδικούς, νομοθέτες, ενδιαφερόμενους φορείς και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στις 25 Απριλίου, κατά τη διάρκεια διάσκεψης υψηλού επιπέδου που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και που φιλοξενεί το Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

 

Τα πάνελ θα ασχοληθούν κυρίως με:

  • Την επένδυση στη συνδεσιμότητα και την υποδομή της οικονομίας δεδομένων (5G, HPC, AI) για να αποφευχθεί το ψηφιακό χάσμα
  • Την καινοτομία στην ψηφιακή εποχή με βάση την καλύτερη πρόσβαση, χρήση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων
  • Τα πλεονεκτήματα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τους πολίτες που είναι χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών και πώς αυτές να διατηρούν την εμπιστοσύνη των χρηστών
  • Μια ενιαία ψηφιακή αγορά για να λειτουργούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διασυνοριακά σε ένα δίκαιο περιβάλλον χωρίς εμπόδια

 

Η διάσκεψη ξεκινά στις 14.30 και οι πόρτες ανοίγουν στις 13.00.

 

Οι εγγραφές για τη διάσκεψη είναι πλέον κλειστές.

 

Παρακολουθήστε τη διάσκεψη ζωντανά εδώ!