Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Τι συμβαίνει μετά την εκλογή του νέου Κοινοβουλίου; Ανακαλύψτε τα επόμενα βήματα στο παρακάτω γράφημα.

Μεταξύ της 23ης και 26 Μαΐου, οι Ευρωπαίοι θα ψηφίσουν τους 751 ευρωβουλευτές που θα εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά τους για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές θα αναλάβουν, στη συνέχεια, την εκλογή του νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ομάδας τους.


Τα Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα επέλεξαν τους κορυφαίους υποψηφίους τους για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά τις εκλογές, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων, οι ηγέτες της ΕΕ θα προτείνουν έναν υποψήφιο για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι δεν θα δεχτεί υποψήφιο που δεν συμμετείχε στη διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει τον νέο πρόεδρο τον Ιούλιο.


Πριν αναλάβουν καθήκοντα, όλοι οι υποψήφιοι Επίτροποι συναντούν τους ευρωβουλευτές στις ακροάσεις που οργανώνονται στις επιτροπές του ΕΚ που είναι αρμόδιες για το χαρτοφυλάκιό του καθ' ενός από αυτούς.Οι επιτροπές του ΕΚ εξετάζουν τις γνώσεις και τις ικανότητες κάθε υποψήφιου Επιτρόπου και στη συνέχεια ψηφίζουν για την έγκριση ή όχι της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σύνολό της.


Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου.