Όλες οι προτεραιότητες 

Τελευταίες προτεραιότητες 

Top Story: International Trade ©AP Images/European Union-EP        
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης 
Πως σκοπεύει η ΕΕ να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του διεθνούς εμπορίου 

Η παγκοσμιοποίηση προσφέρει ευκαιρίες αλλά θέτει και κινδύνους. Μάθετε πως η ΕΕ προσπαθεί να επωφεληθεί από το διεθνές εμπόριο.

Δείτε επίσης: 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: