Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Άρθρα 

Intro - IWD2017 ©Getty Image        

Ενώ το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών στην ΕΕ αυξάνεται όλο και περισσότερο, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους μισθούς τους, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι χαμηλότεροι από των ανδρών. Επίσης, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε διευθυντικές θέσεις είναι πολύ μικρότερο από των ανδρών, καθώς οι μελέτες δείχνουν ότι μόνο των ένα τρίτο των θέσεων αυτών ανήκει σε γυναίκες, οι οποίες ταυτόχρονα πληρώνονται λιγότερο από ότι οι άνδρες που βρίσκονται στις αντίστοιχες θέσεις.

Ενίσχυση των γυναικών: μια πρόκληση για τη σύγχρονη Ευρώπη        

Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε ένα θέμα που αφορά την κατάστασή τους στην ΕΕ. Φέτος αποφάσισε να επικεντρωθεί στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για να επιτευχθεί ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, λένε τα μέλη του ΕΚ Constanze Le Grip και Anna Hedh, που συμμετέχουν στην επιτροπή για τα δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων.

Γράφημα με στοιχεία για τη θέση της γυναίκας        

Κάθε χρόνο με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφιστά την προσοχή σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά τη θέση και την κατάσταση των γυναικών σήμερα. Φέτος, το ΕΚ αποφάσισε να αφιερώσει την ημέρα στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο γράφημα που ετοιμάσαμε.

Άρθρα 

Το σήμα της γυναίκαις και του άνδρα        

Οι γυναίκες ακόμα και σήμερα λαμβάνουν χαμηλότερους μισθούς και συντάξεις, ενώ υποεκπροσωπούνται και στην πολιτική. Φέτος, η επιτροπή του ΕΚ για τα δικαιώματα των Γυναικών, αποφάσισε να αφιερώσει την ημέρα στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Την Τετάρτη, 8 Μαρτίου ο εισηγητής του ΕΚ για την έκθεση για την ισότητα των φύλων Έρνεστ Ούρτασουν (Ισπανία, Πράσινοι), απαντά στις ερωτήσεις του κοινού στη σελίδα του ΕΚ στο Facebook.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: