Κοινωνία 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

ΕΚΤ+: Εξορθολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου        

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την αναβάθμιση του ρόλου του Eυρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου με στόχο την παροχή βοήθειας σε περισσότερους ανθρώπους που πλήττονται από τη φτώχεια και την ανεργία.

Ταμείο Παγκοσμιοποίησης: περισσότερη βοήθεια μετά την απόλυση        

Στις 16 Ιανουαρίου 2019, το ΕΚ ενέκρινε τη μεταρρύθμιση του ταμείου, το οποίο στηρίζει εργαζόμενους που απολύονται λόγω της παγκοσμιοποίησης ή άλλων τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: