Κοινωνία 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

Πίνα Πιτσιέρνο (Ιταλία, Σοσιαλιστές).        

Το ΕΚ ζητά κανόνες για την καταπολέμηση του εκφοβισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης,εντός και εκτός διαδικτύου. Μιλήσαμε με την εισηγήτρια της έκθεσης για τα μέτρα που προτείνει.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ.        

Από τις 25 Μαΐου, ο νόμος για την προστασία των δεδομένων είναι σε πλήρη ισχύ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κανονισμός προστατεύει την ιδιωτική ζωή των πολιτών από παραβιάσεις στα δεδομένα τους.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: