Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Φώκια στην παραλία Koksijde στο Βέλγιο. 

Την προστασία της φώκιας με αυστηρότερους κανόνες για την εμπορία προϊόντων όπως η γούνα της επιδιώκει η ΕΕ. Η ολομέλεια του ΕΚ συζητά στις 7 και ψηφίζει στις 8 Σεπτεμβρίου, τον περιορισμό στους αυτόχθονες πληθυσμούς της αρκτικής, του δικαιώματος να κυνηγούν φώκιες με στόχο την προστασία ων αλιευτικών αποθεμάτων. Οι αλλαγές, που έχουν ήδη συμφωνηθεί με τις κυβερνήσεις, εναρμονίζουν τους κανόνες της Ένωσης με εκείνους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Η ΕΕ έχει απαγορεύσει από το 2009 το εμπόριο προϊόντων φώκιας (όπως γάντια, τσάντες από δέρμα φώκιας ή το κρέας φώκιας). Ωστόσο, ο κανονισμός έχει δύο εξαιρέσεις: η μία αφορά το κυνήγι από αυτόχθονες πληθυσμούς και η άλλη το μικρής κλίμακας κυνήγι, που διασφαλίζει τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, με άλλα λόγια των αλιευτικών αποθεμάτων.


Η απαγόρευση αμφισβητήθηκε από τον Καναδά και από τη Νορβηγία, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ο ΠΟΕ, εξέδωσε τον Ιούνιο του 2014, απόφαση, στην οποία έλεγε ότι η απαγόρευση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί για λόγους ηθικής, σχετικά με την μεταχείριση της φώκιας αλλά ήταν απαραίτητες περαιτέρω διευκρινίσεις, σχετικά με τις περιπτώσεις που εξαιρούνται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απάντησε στις ανησυχίες που εξέφρασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου στις 24 Φεβρουαρίου 2015, προτείνοντας τροποποίηση των σημερινών κανόνων της ΕΕ.


Περισσότερα νέα για το ΕΚ, εδώ.


Η εξαίρεση για τους Εσκιμώους

Σύμφωνα με τις αλλαγές, που έχουν ήδη συμφωνηθεί με τις κυβερνήσεις της ΕΕ, οι Εσκιμώοι επιτρέπεται να πωλούν προϊόντα φώκιας στην ΕΕ, μόνο αν οι μέθοδοι κυνηγιού τους γίνεται με παραδοσιακό τρόπο, χωρίς περιττό βασανισμό του ζώου και είναι απαραίτητη για την επιβίωσή των κοινοτήτων τους.


Ταυτόχρονα, όμως καταργείται η εξαίρεση για τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από κυνήγι που έχει σα στόχο την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων.


Σωστή πληροφόρηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων

Στην έκθεση του ΕΚ τονίζεται η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερωθούν ορθά για τους νέους κανόνες ευρύ κοινό και τελωνιακοί υπάλληλοι, κυρίως για να προληφθούν τυχόν αντιδράσεις από τη διατήρηση του δικαιώματος των Ινουίτ να κυνηγούν τις φώκιες. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει μέχρι το τέλος του 2019, έκθεση για την εφαρμογή των νέων κανόνων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις τους στις κοινότητες των Εσκιμώων.


Επόμενα βήματα

Για να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες, πρέπει πρώτα να εγκριθούν από την ολομέλεια του ΕΚ την Τρίτη και μετά από το Συμβούλιο της ΕΕ.