Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Μπιλιάνα Μπορζάν (Σοσιαλιστές, Κροατία) 

Στα 88 εκατομμύρια τόνους το χρόνο, υπολογίζονται τα απορρίμματα τροφίμων στην ΕΕ. Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ηθικό και οικονομικό ζήτημα ενώ ταυτόχρονα έχει επιπτώσεις και στο περιβάλλον. Την Τρίτη 11 Μαρτίου, η επιτροπή Περιβάλλοντος, ενέκρινε έκθεση με την οποία ζητάει από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για μείωση των απορριμμάτων των τροφίμων. Πριν από τη ψηφοφορία μιλήσαμε με την εισιτήρια Μπιλιάνα Μπορζάν (Σοσιαλιστές, Κροατία).

Κάθε μέρα εξακολουθούν να πετάγονται μεγάλες ποσότητες φαγητού, ενώ υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που υποφέρουν από πείνα και υποσιτισμό. Για τι διαστάσεις μιλάμε;

Περίπου το ένα τρίτων των τροφίμων που παράγονται για να καταναλωθούν από τον άνθρωπο, χάνονται από το αγρόκτημα στο τραπέζι. Αυτές οι τεράστιες ποσότητες αποβλήτων έχουν οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η απώλεια τροφίμων και η δημιουργία απορριμμάτων οδηγεί κάθε χρόνο στην απώλεια 940 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δημιουργεί επισιτιστική ανασφάλεια και υποσιτισμό.


Σε ποιο στάδιο παρατηρείτε το φαινόμενο της κατασπατάλησης τροφίμων; Γιατί πετιέται τόσο πολύ φαγητό;

Σε παγκόσμιο επίπεδο διαφέρουν τα στάδια στα οποία παρατηρείτε η δημιουργία απορριμμάτων τροφίμων. Στις βιομηχανικές χώρες η μεγαλύτερη σπατάλη παρατηρείτε στα τελικά στάδια, συγκεκριμένα στη διανομή και την κατανάλωση. Αντίθετα στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρατηρείτε στα αρχικά στάδια, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης προηγμένων γεωργικών πρακτικών, αποτελεσματικών συστημάτων μεταφοράς και υποδομών αλλά και ασφαλών εγκαταστάσεων.


Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές και οι οικονομικές επιπτώσεις από αυτό;

Η σπατάλη και απώλεια τροφίμων συνεπάγεται και τη σπατάλη νερού, εδάφους, ωρών εργασίας, ενέργειας καθώς και άλλων πολύτιμων και συχνά περιορισμένων πόρων. Οι ειδικοί στηρίζουν ότι η μείωση των απορριμμάτων των τροφίμων κατα 30%  στις ανεπτυγμένες χώρες θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 400.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα καλλιεργήσιμης γης από το 2030. Οι δαπάνες που συνδέονται με τα απορρίμματα τροφίμων στην ΕΕ το 2012 εκτιμάται ότι είναι περίπου 143 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δύο τρίτα των δαπανών συνδέονται με τη σπατάλη των τροφίμων από τα νοικοκυριά.


Ποια είναι η κατάσταση στην ΕΕ;

Η ΕΕ, ως μια από τις πιο πλούσιες και τις πιο ευημερούσες κοινωνίες στον πλανήτη έχει ηθική και πολιτική υποχρέωση να μειώσει τις τεράστιες ποσότητες τροφίμων που σπαταλά κάθε χρόνο. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο χάνονται περίπου 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων στην ΕΕ, που αναλογεί περίπου σε 173 κιλά σπατάλη ανά άτομο.

Και ενώ το 20% των τροφίμων που παράγεται στην ΕΕ καταλήγει στα απορρίμματα, την ίδια στιγμή 55 εκατομμύρια άνθρωποι δεν είναι σε θέση να έχουν ένα ποιοτικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη, ανήθικη και μη βιώσιμη.


Τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για να βελτιώσει την κατάσταση;

Σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού και κατανάλωσης δημιουργούνται απόβλητα. Αυτό σημαίνει ότι πρόβλημα δεν μπορεί να βελτιωθεί με μια μόνο ρύθμιση. Σήμερα υπάρχουν 55 ευρωπαϊκές δράσεις που έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα , θετικά ή αρνητικά, στο ζήτημα της δημιουργία απορριμμάτων τροφίμων. Χρειαζόμαστε μια συντονισμένη απάντηση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κ-μ, που θα λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές για τα απορρίμματα, την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και την οικονομία, την έρευνα και την καινοτομία, το περιβάλλον, τη γεωργία και την κοινωνική πολιτική.