Η απάντηση της ΕΕ στην μεταναστευτική κρίση  

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η μεταναστευτική κρίση έχει αναδείξει τις ελλείψεις στο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και έχει αναγκάσει την ΕΕ να κάνει περεταίρω βήματα. Δείτε τι κάνει το ΕΚ για την αντιμετώπιση της κρίσης.

© UNHCR/Andrew McConnell 

Το 2015 ο αριθμός των ανθρώπων που εισήλθαν στην ΕΕ διπλασιάστηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η ΕΕ αντιμετωπίζει αυτή την άνευ προηγουμένου εισροή μεταναστών με διάφορους τρόπους, από τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου και την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων μέχρι τη βελτίωση της πολιτικής επιστροφής των μεταναστών και την ένταξη των προσφύγων.

 

Ενισχύοντας το σύστημα ασύλου και μοιράζοντας την ευθύνη μεταξύ των κ-μ

Στην καρδιά του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου βρίσκεται το σύστημα του Δουβλίνου - το οποίο καθορίζει τη χώρα που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των αιτήσεων ασύλου - συνήθως η πρώτη χώρα εισόδου στην ΕΕ. Το Δουβλίνο ΙΙ έχει οδηγήσει τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, να φέρουν το μεγαλύτερο βάρος της μεταναστευτικής κρίσης.

 

Εκτός από τη μεταρρύθμιση στο σύστημα του Δουβλίνου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα και τη βελτίωση της ικανότητας των κρατών μελών να εντοπίζουν ανθρώπους που εισέρχονται στην Ευρώπη. Επίσης, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν τη δημιουργία κανόνων που θα διαχωρίζουν τους τακτικούς μετανάστες από τους πρόσφυγες, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφαλή και ίση μεταχείριση των αιτούντων άσυλο αλλά και ότι κάθε κράτος μέλος εκπληρώνει την υποχρέωση του στην επίλυση του προβλήματος.

 

Διαβάστε περισσότερα για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, εδώ.

Προστασία των εξωτερικών συνόρων και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Η προσφυγική κρίση αύξησε πολύ την πίεση των εθνικών αρχών για την προστασία των συνόρων. Το ΕΚ ζήτησε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αρχής για την προστασία των συνόρων, Frontex, και το Δεκέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της διαχείρισης και της προστασίας των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων αλλά και τη στήριξη των εθνικών αρχών, έφερε προτάσεις. Η νέα αρχή ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2016.

 

Tο ΕΚ στήριξε πρόταση για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), ενώ τον Μάρτιο του 2016 ΕΕ και Τουρκία κατέληξαν σε συμφωνία για την επιστροφή στην Τουρκία όλων των παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στην Ελλάδα.

 

Επίσης, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν τη δημιουργία μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.

 

Ενίσχυση της ενσωμάτωσης των προσφύγων στην ΕΕ

Η ΕΕ κάνει βήματα στην ενσωμάτωση των προσφύγων στις νέες κοινωνίες των κ-μ. Προς το παρόν το ΕΚ συζητά το λεπτομερές σχέδιο δράσης για το μεταναστευτικό που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Επίσης, το ΕΚ ζητά την αύξηση της χρηματοδότησης προγραμμάτων που θα δώσουν ευκαιρίες, στην εκπαίδευση και την απασχόληση, για ευάλωτες ομάδες και κυρίως για πρόσφυγες.

 

Διαβάστε περισσότερα για την ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ευρώπη, εδώ.

 

Περισσότερα για την προσφυγική κρίση:

-Η κρίση της μετανάστευσης: στοιχεία

-Τελευταία νέα για το μεταναστευτικό