Το μεταναστευτικό στην Ευρώπη 

 
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Η μετανάστευση αποτελεί πρόκληση αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρία για την Ευρώπη. Δείτε πως η ΕΕ αντιμετωπίζει τη μετανάστευση, το άσυλο και την προσφυγική κρίση.

Παράλια Λέσβου, Ελλάδα .©UNHCR/Achilleas Zavallis 

Η Ευρώπη πρέπει να δώσει λύση στην προσφυγική κρίση, αφενός αντιμετωπίζοντας την παράνομη μετανάστευση και αφετέρου θεσπίζοντας ενιαίες ρυθμίσεις για το άσυλο. Επίσης, οι αυξανόμενες μεταναστευτικός ροές έχουν δημιουργήσει ανάγκη για επιπλέον μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των συνόρων αλλά και μια δικαιότερη κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών.

 

Ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική

Η μεταναστευτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ασχολείται με την τακτική αλλά και με την παράνομη μετανάστευση. Η ΕΕ αποφασίζει τους όρους νόμιμης εισόδου και διαμονής, ενώ τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ορίσουν τον όγκο των ανθρώπων που θα δεχτούν να εισέλθουν στην χώρα τους προκειμένου να αναζητήσουν εργασία.

 

Η ΕΕ αντιμετωπίζει και την παράνομη μετανάστευση μέσα από πολιτικές επιστροφής μεταναστών, κατά τις οποίες ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το πρωταρχικό κριτήριο. Οι εθνικές μεταναστευτικές πολιτικές δεν είναι εναρμονισμένες, δηλαδή δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, ωστόσο η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει υποστηρικτή προς τα κράτη μέλη ρόλο, ειδικά σε οικονομικό επίπεδο. 

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες, στα θεματολογικά δελτία του ΕΚ για τη μεταναστευτική πολιτική.

 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου

Από το 1999 η ΕΕ εργάζεται για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να έχει ενιαίο καθεστώς ασύλου, κριτήρια για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης, προδιαγραφές σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής, σύμπραξη και συνεργασία με τις τρίτες χώρες.

 

Από το 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει από κοινού με το Συμβούλιο της ΕΕ για τη νομοθεσία που σχετίζεται με το άσυλο.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική ασύλου στην ΕΕ, εδώ.

 

Η προσφυγική κρίση

Σήμερα η ΕΕ έρχεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο το 2015 και το 2016, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζήτησαν άσυλο στην ΕΕ, ενώ περισσότεροι από 2,030 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο μέσα στους πρώτους 6 μήνες του 2017. Η υπηρεσία επιτήρησης των συνόρων της ΕΕ, η Frontex, κατέγραψε 2.3 εκατομμύρια παράνομες διαβάσεις το 2015 και το 2016.

 

Περισσότερα για την προσφυγική κρίση, εδώ.