Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Η έγκριση του ΕΚ για τον προϋπολογισμό του 2010

Αλλα θέματα Άρθρο - Δημοσιονομικός έλεγχος08-05-2012 - 12:37
 
Ο έλεγχος είναι πάντα απαραίτητος   Ο έλεγχος είναι πάντα απαραίτητος

Με αλλεπάλληλες ψηφοφορίες για τις επιμέρους συνιστώσες του προϋπολογισμού της ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κρίνει την Πέμπτη τα αποτελέσματα του 2010, τη χρηστή ή μη διαχείριση των κονδυλίων του προϋπολογισμού του 2010 από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ιδίου του ΕΚ. Είναι η λεγόμενη διαδικασία της χορήγησης "απαλλαγής" για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.


Συνολικά 43 είναι εκθέσεις για την χορήγηση απαλλαγής σε ισάριθμα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ και, σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό του 2010, η ψηφοφορίες για όλα πραγματοποιούνται την Πέμπτη 10 Μαΐου, μετά και από την αντίστοιχη διαδικασία στην επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις 26 Μαρτίου.


Στην ψηφοφορία οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ έγκρισης, απόρριψης ή και αναβολής της απόφασης για κάθε μια από τις 43 εκθέσεις. Αυτό το τελευταίο, η αναβολή έχει προτείνει η επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του ΕΚ να συμβεί για τους λογαριασμούς τριών οργανισμών, εκείνων για τα φάρμακα (λόγω ερωτηματικών για την ουδετερότητα των εργαζομένων σε αυτών έναντι των φαρμακοβιομηχανιών), το περιβάλλον (λόγω της πρόσληψης ως διευθυντού στελέχους ΜΚΟ) και οργανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων (υπερβολικά κόστη, σύγκρουση συμφερόντων) καθώς και για το συμβούλιο Υπουργών.


Σε κάθε περίπτωση, κατά πολύ η σημαντικότερη απαλλαγή είναι εκείνη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διαχειρίζεται το 80% των δαπανών του προϋπολογισμού, σχεδόν στο σύνολό τους (εκτός των διοικητικών δαπανών) αφορούν τα κονδύλια που με το ένα ή άλλο τρόπο διοχετεύονται στα κράτη μέλη.


Η παροχή απαλλαγής σημαίνει πως το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι το θεσμικό όργανο (όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο υπουργών ή το ίδιο το ΕΚ) ή ο οργανισμός έκανε απόλυτα σύννομη χρήση των κονδυλίων που είχε στη διάθεσή του, κι έτσι η χρήση μπορεί να κλείσει και τυπικά. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει την απαλλαγή ή να ψηφίσει υπέρ της αναβολής της απόφασης. Βάση της απόφασης των Ευρωβουλευτών είναι η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ.


Η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής αρχίζει από το Νοέμβριο του έτους μετά από εκείνο που αφορά η απαλλαγή (Νοέμβριος του 2011 για τον προϋπολογισμό του 2010, το δε οικονομικό έτος διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου.


Το ΕΚ μπορεί επίσης να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργήσει κατά τον ένα ή άλλο τρόπο για κάποιο επιμέρους ζήτημα, όπως για παράδειγμα έχει επικριθεί η ελαστική στάση της Επιτροπής έναντι κρουσμάτων κακοδιαχείρισης των κονδυλίων από τα κράτη μέλη.

Αναφ.  : 20120504STO44461
Τελευταία ενημέρωση: ( 10-05-2012 - 10:04)